HURRA!

Gode ideer udgives!


290 skoler på landsplan arbejder med udeskole på den "hårde" måde, hvor klassen regelmæssig drager ud af klassen, ud i naturen og de nære omgivelser og lærer med hele kroppen i spil, viser ph.d. studerende Peter Bentsens undersøgelser fra 2007. Det betyder, at der i skrivende stund genereres en lang række erfaringer med fagligt arbejde i uderummet. Masser af lærere og elever oplever, handler og forstår overalt i landet både inde og ude.
 
Skoven i Skolen har fået midler til - over de næste 3 år - at indsamle faglige ude-undervisningsforløb og aktivitetsideer fra lærere, pædagoger og naturvejedere i Danmark og Norden - og udgive dem på www.skoven-i-skolen.dk. Ideen er at danne et vidensloop, som kan indfange gode ideer og erfaringer, få dem formuleret og sat flot op på hjemmesiden - og hurtigt via nyhedsbrevet sprede dem ud til udeskoleinteresserede over hele landet. På dem måde håber vi at kunne medvirke til, at de mange gode erfaringer som gøres lokalt, hurtigt kan blive til glæde for mange nationalt. 
 
Hovedfokus er at styrke fagligheden i udeskolen for alle fag. Samtidig vil vi sætte specielt fokus på naturfag - og på udeundervisningsmaterialer for de ældre elever.
 
we want you
 
 
Der er sat under et kvart årsværk til side til dette arbejde - men det er meget bedre end ingenting - og vi håber alligevel at det kommer til at fylde vores arbejdsliv.

Kolofon

Malene Bendix