Hurra !

Midler til indsamling og udgivelse af udeskoleforløb fra hele landet.


Friluftsrådet har givet Skoven i Skolen midler til at indsamle faglige ude-undervisningsforløb og aktivitetsideer fra lærere i Danmark og Norden - og udgive dem på www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk.

vidensloop

Ideen er at danne et vidensloop, som kan indfange gode ideer og erfaringer, få dem formidlet og sat smukt op på hjemmesiden - og hurtigt via nyhedsbrevet sprede dem ud til udeskoleinteresserede over hele landet. På dem måde håber vi at kunne medvirke til, at de gode erfaringer som gøres lokalt, hurtigt kan blive til glæde for mange nationalt. 
 
Hovedfokus er at styrke fagligheden i udeskolen for alle fag. Samtidig vil vi sætte specielt fokus på naturfag - og på udeundervisningsmaterialer for de ældre elever.
 
Der er sat et kvart årsværk til side til dette arbejde over 3 år.

masser af ny viden

Ph.d. studerende Peter Bentsens undersøgelser fra 2007 viste, at 290 skoler på landsplan arbejder med udeskole på et eller flere klassetrin. Udeskole var her defineret som regelmæssigt fagligt arbejde udenfor skolens mure, en dag om ugen, i en længere sammenhængende periode.
 
Det betyder at lærere og elever i skrivende stund genererer en lang række erfaringer med fagligt arbejde i uderummet. Hvad virker ? Hvorfor og hvordan? Det er de helt konkrete erfaringer vi gerne vil være med til at gøre aktive, så mange kan få glæde af dem.

vil du være med

Vi skal nu til at lægge en strategi for arbejdet. Hvis du har gode ideer og erfaringer med ude-undervisningsforløb som fungerer - så kontakt Skoven i Skolen via info@skoven-i-skolen.dk. Vi har i første omgang forestillet os at indsamle ideer på flere måder.
 
1) Ved at komme med dig og klassen i udeskole
2) Ved at du sender os oplæg til undervisningsforløb eller aktiviteter på skriftlig form.
3) Ved at du ringer - og at vi snakker dine ideer igennem.
 
Dit navn kommer selvfølgelig til at stå på undervisningsforløbet eller aktiviteten. Vi kan desværre ikke tilbyde honorere arbejdet med andet end fornøjelsen ved at dele - og vide at det du har udviklet bliver til glæde for andre.

tak

Stor tak til Friluftsrådet, fordi de styrker udeskolefeltet her og på andre måder. Vi glæder os til at komme igang med arbejdet.

Kolofon

Malene Bendix