Husk næste møde i udeskolenet 15. april

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk den 7. april 2010.


NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK 07.04.2010
 
Kære Læser
  
Nu titter anemonerne frem i skovbunden - og her kommer nyheder fra Udeskole.dk:
 
**HUSK NÆSTE MØDE I UDESKOLENET**
Næste møde i UdeskoleNet foregår på Røsnæs skole, som arbejder med udeskole fra 0. - 4 klasse.
Mødet præsenterer skolens arbejde med udeskole og de naturbaser der er etableret omkring skolen - og diskuterer samtidig temaet "Hvad er udeskole i udskolingen?" - altså hvordan arbejder vi meningsfuldt med udeskole for de ældste elever.
Mødet er allerede 15. april - så tilmeld dig gerne før 12. april. Se her hvordan:
 
**ARTIKEL OM UDESKOLE I DANMARK**
Hvorfor er det vigtigt at arbejde med udeskole - og hvordan griber man arbejdet an. Peter Bentsen,
som er phd studerende ved Skov & Landskab, Københavns Universitet kommer her med et bud
i artiklen "Udvid skolens læringsrum" i skoleledernes tidsskrift "Skolen i morgen":
 
**UDBREDELSE AF UDESKOLE I DANMARK**
Peter Bentsen har gennemført et større forskningsprojekt om udeskole i Danmark på Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Find artiklen "The extent and dissemination of udeskole in danish schools":
 
**KONFERENCETID**
Der er masser af spændende konferencer, møder og seminarer og udeskole, naturfag, læring i naturen og friluftsliv. Her er en række fra kalenderen på Udeskole.dk:
 
12 APRIL 2010
Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv afholder i samarbejde med Skov & Landskab et seminar om uddannelser i natur og friluftsliv på Skovskolen i Nødebo:
 
15 APRIL 2010
Møde i UdeskoleNet - se ovenfor og her:
 
10. MAJ 2010
University College Sjælland inviterer til konferencen "Natur i læring - læring i naturen", hvor en række nationale og internationale forskere, formidlere og didaktikere i oplæg og sessions diskuterer natur og læring:
 
14. JUNI 2010
Læringsmiljø - Nærmiljø - Seminar og mødested for lærere og parkforvaltere omkring nærmiljøet som læringsmiljø - og ønsker fra skole til parkforvaltning.
 
Der er flere nationale og internationale begivenheder i kalenderen på Udeskole.dk.
 
**GENPLANT PLANETEN 2010**
Til sidst et pip fra Genplant Planeten - som i foråret giver børn i massevis mulighed for at plante træer for et bedre klima. Her i april planter 20.000 børn 70.000 træer over hele landet. Vi har netop sendt denne pressemeddelelse ud:
 
Træerne bliver plantet som skoleskove - mange i nærheden af skolerne, hvor de kan bruges som grønne klasseværelser. Genplant Planetens materialer bygger selvfølgelig på ude-undervisning - og ligger alle sammen på en underside til Skoven i Skolens hjemmeside: www.genplant-planeten.dk.
 
Glædeligt forår! 
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.dk

Malene Bendix er cand.scient i biologi, journalist og lærebogsforfatter. Hun har siden 1999 arbejdet med udeundervisning og udeskole som koordinator for projektet Skoven i Skolen og subprojektet Udeskole.dk.