Hvad er papir ?

Undersøg papirets egenskaber.

En dreng undersøger papir.

Kort om forløbet

I forløbet her undersøger klassen papir og papirets egenskaber. Forløbet består af en række enkle aktiviteter og undersøgelser. Vælg de undersøgelser, som passer til din klasses niveau.
 
Forsiden af bogen "Historien om papir, træer og tryk" - gratis
 
Gratis bog om papir, træer og tryk. Se nedenfor hvordan du bestiller den.

Forberedelse

Hvad er papir - og hvordan laver man papir ?
Læs bogen "Historien om papir, træer og tryk" sammen, hver især eller som lektie. Bogen handler om, hvordan man laver papir af skovens træer. Bogen er gratis og kan bestilles hos ga@ga.dk eller info@skoven-i-skolen.dk eller findes som pdf-fil. Det koster 100 kr. i porto at få tilsendt bogen - uanset hvor mange man bestiller. Husk at angive skolens navn, adresse, kontaktperson og EAN nummer, hvis du bestiller fra en offentlig institution.
 
Hvad bruger vi papir til ?
Giv hver elev et ark papir. Tal fx med klassen om:
 • Hvad er papir?
 • Hvad laver vi papir af?
 • Hvordan laver vi papir?
 • Hvilken slags papir, eleverne kender?
 • Hvad bruger vi papir til?
 • Hvad er papir godt til? Og hvad er det ikke så godt til?
 • Hvad gør vi med papir, når vi ikke skal bruge det mere? 
Bed eleverne sætte sig to og to og skrive og tegne, hvad man kan bruge papir til.
 
Masser af papir
Bed eleverne tage en masse forskelligt papir med hjemmefra til næste gang.
 

Hvad skal du bruge

 • Bogen "Historien om papir, træer og tryk" enten som pdf-fil eller som gratis bog. (Bøger kan bestilles hos ga@ga.dk eller info@skoven-i-skolen.dk til 100 kr i porto - uanset antal bestilte bøger. Husk skolenavn, adresse, kontaktperson og EAN-nummer, hvis du bestiller fra en offentlig institution).
 • A4 papir
 • Sakse
 • Mange typer af papir, som eleverne har med hjemmefra.
 • Se hver aktivitetet nedenfor.

Sådan gør du

Her kommer en række ideer til undersøgelse af papir. Aktiviteterne kan foregå i klassen, ude eller i et andet rum - alt efter vejret.
 
Hvor meget vejer 1 kvadratmeter papir ?
Hvor mange gram vejer en kvadratmeter papir?
Tegning: Eva Wulff.
 
A: Papirs kvalitet og vægt
 
Der er forskel på papirs kvalitet og vægt. Noget er tyndt og let som silke. Andet er tykt, tungt og stærkt. En måde at måle papirs kvalitet på, er at se på, hvor mange gram papiret vejer pr. kvadratmeter. Det kalder man også papirets gramvægt.
 
Her er nogle eksempler:
 
Papirtype Kvalitet og opbygning
Gram pr. kvadratmeter
(gramvægt)
Silkepapir Tyndt og fint Ca. 30 g/m2
A4 papir Skrivepapir Ca. 80 - 100 g/m2
Karton
Bygget op af et eller flere lag papir,
som er presset sammen, mens det er vådt.
150 - 500 g/m2
Pap
Bygget op af et eller flere lag papir,
som er presset sammen, mens det er vådt.
Over 500 g/m2
Bølgepap
Bygget op af 3 lag papir:
To dæklag over og under og
et lag i midten som er bølget.
Stærkt og elastisk pap.
Let i forhold til styrke
 
Nu skal I undersøge gramvægt og kvalitet for forskellige typer af papir og pap. 
 
Hvad skal I bruge
 • Silkepapir, skrivepapir, køkkenrulle, karton, pap og bølgepap - og andet papir
 • Lineal eller tommestok
 • Kridt
 • Saks
 • Vægt - gerne en brevvægt eller en køkkenvægt
 • Kraftmåler
 • Hullemaskine
 • Snor
1: Hvad vejer 1 kvadratmeter af de forskellige typer af papir ?
 • Mål et område op på 1 kvadratmeter på gulvet eller på jorden. Tegn det op med kridt - eller rids det i jorden med en pind. (Se tegning ovenfor)
   
 • Læg en type papir ud, så det dækker jeres kvadratmeter. Klip papiret til, så det passer præcist.
   
 • Tag papiret op - og vej det på vægten.
 
I kan skrive jeres resultater ind i tabellen her:
 
Papirtype Kvalitet og opbygning
Gram pr. kvadratmeter
(Gramvægt)
Papirets styrke
Silkepapir      
A4 papir      
Karton
 
   
Pap
 
   
Bølgepap
 
   
*      
*      
 
 

 

2) Hvor stærkt er papir?
Undersøg hvor stærkt papiret er.
 • Klip lige brede strimler af papir og pap.

   

 • Klip hul i begge ender af stimlen med en hullemaskine.

   

 • Bind den ene ende af papiret fast til fx en stol.

   

 • Bind den anden ende af papiret fast til en kraftmåler.

   

 • Træk i papiret – mens I holder øje med kraftmåleren.

   

 • Hvor stor kraft skal I trække med, før papiret går i stykker.

   

 • Skriv papirets styrke op.

   

 

 

 

Spørgsmål
 • Hvordan hænger papirets styrke og gramvægt sammen?

   

 • Skriv og tegn, hvad I har fundet ud af.

   

 
 
B: Undersøg A4 papir
 
A4 papir er den standard-størrelse af papir, man bruger til brevpapir over hele verden.  
 • Hvis du fordobler et stykke A4 papir, får du et stykke A3 papir.
 • Hvis du fordobler et stykke A3 papir, får du et stykke A2 papir. Det er så stort som forsiden af en avis.
 • Hvis du fordobler et stykke A2 papir, får du et stykke A1 papir. Det er så stort som en avis, der er foldet ud.
 • Hvis du fordobler et stykke A1 papir, får du et stykke A0 papir. Et stykke A0 papir fylder præcis 1 kvadratmeter.
Papir: A format

Her kan du se A formatet lagt logisk op.
Tegning: Eva Wulff.
 
Hvad skal du bruge
- En bunke A4 papir
 
Læg selv A serien op
Prøv at lægge A4 papirer op på gulvet, så I danner:
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
 
Mål areal af et stykke A4-papir
Mål længde og bredde på et A4-papir - og beregn dets areal.
Hvor mange stykker A4 papir skal der til at danne et stykke A0 papir på 1 kvadratmeter ?
 
Der findes andre standardserier. Fx B-serien.
 
 
 
C: Undersøg træfibrenes retning i A4-papir
 
Når man laver papir, hælder man papirmasse ud på et stort net - en langvire - som løber hurtigt fremad. De fleste af fibrene i papirmassen vil lægge sig i den retning, som langviren løber. Derfor har meget papir en retning - og den kan I finde. Her er to metoder:
 
Hvad skal I bruge
 • Hvidt A4 papir
 • Mange forskellige slags papir
1) Strimmel-prøven
Klip to strimler af A4 papir. De skal være cirka 3 cm brede og 15 cm lange:
 • Klip en strimmel på den korte led af A4 papiret.
 • Klip en strimmel på den lange led af A4 papiret.
Hvis du holder de to strimler ovenpå hinanden, vil en af strimlerne bøje mere end den anden. Det er den strimmel, som er blevet klippet vinkelret på fiberretningen. Hvorfor bøjer den lettere? 
 
Du kan finde fibrenes retning i et stykke papir.

Undersøg hvordan fibrene løber i et stykke papir.
Tegning: Eva Wulff.
 
 
2) Rive-prøven
Nu skal I undersøge fibrenes retning, ved at rive i papir.
 
Tag et stykke A4 papir.
 • Riv først en strimmel af på langs.
 • Riv så en strimmel af på tværs.
Hvilken rivekant bliver mest lige og jævn? Hvorfor er der forskel?
 
Riv i papir - og find ud af hvilken retning fibrene løber i.
 
Riv i papir - og undersøg, hvilken retning fibrene løber i.
Tegning: Eva Wulff.
 
Tit vil fibrene ligge på langs af papiret.
 • Når du river i fibrenes længderetning, bliver rivekanten jævn og det vil være let at rive lige.
 • Når du river på tværs af fibrenes retning, vil rivekanten være mere bred - og det er svært at rive lige. 
Passer det?
Se også om du kan finde fiberretninger på andre typer af papir.
 
 
 
D: Undersøg papirs gennemskinnelighed (opacitet)
 
Når man laver papir til tryk, er det vigtigt at tekst og billeder ikke kan ses igennem papiret. Målet for hvor lidt gennemskinneligt et stykke papir er, kalder man for opaciteten.
 
For at give papir en mindre gennemskinnelighed (opacitet) hælder man tit et fyld-middel i papirmassen. Det kan være porcelæns-ler (kaolin) eller kridt. Måske har du lagt mærke til, at sakse, som klipper i papir let bliver sløve. Det er ikke så mærkeligt, når man tænker på, at noget papir indeholder op til 30 procent ler. Når man brænder papir, består en stor del af asken af ler, kridt eller den lim, man har behandlet papirets overflade med.
 
Prøv at undersøge gennemskinneligheden for forskellige typer af papir.
 
Hvor gennemsigtigt er papir ?

Hvor gennemsigtigt - eller gennemskinneligt - er papir?
Tegning: Eva Wulff.
 
Hvad skal du bruge
 • Forskellige typer af papir.
 • Saks
 • Tape
 • Et vindue
Sådan gør I
 • Klip brede strimler af forskellige typer af papir.
 • Sæt dem op med tape, ved siden af hinanden, på vinduesruden.
 • Skriv de forskellige papir-typer op i en rækkefølge, med papiret med mindst gennenskinnelighed først.
 
Papirtype Hvordan er gennemskinneligheden (opaciteten) ?
*  
*  
*  
*  
*  
*  

 
Spørgsmål
 
Hvordan passer gennemskinneligheden for de forskellige typer af papir med det de forskellige papirtyper skal bruges til?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
 
 
E: Hvordan påvirkes papir af lys ?
 
I bogen "Historien om papir, træer og tryk" kan du læse, at i det træ, som man laver papir af findes et stof som hedder lignin. Lignin er både godt og skidt. Det gør at trykket står bedre på papiret - men det gør også, at papiret gulner i lys. Man kan lave forskellige papirmasser, hvor der er mere eller mindre lignin i. Undersøg her, hvilket papir, der guldner i lys - og dermed indeholder meget lignin. 
 
Hvordan bliver papir påvirket af lys?
 
Hvordan påvirker lys papir?
Tegning: Eva Wulff.
 
Hvad skal du bruge
 • Avispapir
 • Kopipapir
 • Andet papir
 • Saks
1: Papir, lys og lignin
 • Klip dit papir i strimler, som er lige store.
 • Læg alle strimler ved siden af hinanden i vindueskarmen - helst i solen.
 • Læg en mønt eller noget andet på hver strimmel, så der er steder hvor lyset ikke kommer.
 • Lad strimler og mønter ligge i 2 uger. 
Spørgsmål
Hvad er der sket med de forskellige strimler. Skriv ind i skemaet her:
 
Papirtype Hvordan ser det ud efter 2 uger ? Hvad er der sket ?
*    
*    
*    
*    
*    
*    
 
Hvad viser jeres forsøg om de forskellige papirtypers lysfølsomhed?
___________________________________________________
___________________________________________________
 
Hvorfor mon man bruger kemisk papirmasse - uden lignin - når man trykker bøger som skal holde længe? 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
 
 
 
F: Hvordan suger papir vand?
 
På papirfabrikken behandler man papirets overflade. Undersøg hvordan forskellige typer af papir opsuger vand.
 
Hvad skal du bruge
 • Køkkenrulle
 • Skrivepapir
 • Mælkekarton
 • Et bæger med vand
 • Et sugerør
 • Evt. et ur eller stopur
Sådan gør du
 • Læg prøver af forskelligt papir ved siden af hinanden.
 • Sæt en dråbe vand på hvert stykke papir
 • Hvor hurtigt opsuges vandet?
Papirtype Tid Hvorfor ?
Skrivepapir    
Køkkenrulle    
Mælkekarton    
 
 

G: Fladt, stærkt og formbart

Fold papir
Papir er et helt særligt materiale. Det er fladt. Det er let. Du kan nemt klippe og rive i det. Og så kan du folde det med en skarp kant, uden at det knækker - men holder formen. Hvilke andre materialer kan det?
 
Du har sikkert foldet papir før - men her er et par ideer til nogle ting, som er lette og sjove at folde. 
Tænk på en mælkekarton. Den er foldet på en fantastisk smart måde af karton, som er overflade-behandlet. Det giver en mælketæt beholder. Prøv at folde en mælkekarton ud - og undersøg hvordan den er foldet.
 
Papir, form og styrke
Papir er et stærkt materiale, som man kan bruge til indpakning, lamper - ja selv stole. Men man skal vide, hvordan man skal bruge det. Det kan du undersøge med disse to aktiviteter:
 
 
H: Sorter papir til genbrug
 
Vi bruger papir til mange forskellige ting - og der findes mange forskellige typer af papir. Nu skal I prøve at sortere papiret.
 
Sorter dit papir
 
Sorter dit papir, pap og skraldepapir.
Tegning: Eva Wulff.
 
Hvad skal I bruge
- Mange forskellige typer af papir, som I har med hjemmefra.
 
1) Sorter papir efter jeres egne regler
Læg alt det papir I har i en bunke foran jer. Prøv at sortere papiret i bunker - efter nogle regler I selv laver - og fortæl de andre, hvorfor I har sorteret det på den måde.
 
2) Sorter papir til genbrug
Papir består af træfibre, som kan genbruges seks gange. Hvis papiret skal kunne bruges igen, er det vigtigt, at det bliver sorteret rigtigt. Vi sorterer det sådan her:
 
1) Rent papir til genbrug skal i papir-containeren.
2) Rent pap, bølgepap og karton til genbrug skal i pap-containeren.
3) Beskidt papir skal til i skralde-containeren til forbrænding. Det er fx mælkekartoner, pizzabakker, servietter, bleer osv.
 
Sorter jeres papir i tre bunker.
 
Tag ud med klassen på genbrugspladsen - og hæld jeres papir i de rigtige containere.
 
3) På genbrugspladsen
Forbered spørgsmål til de folk, som passer på genbrugspladsen - og hør hvad der bliver af det papir, som I kommer med.   
 
 

Bearbejdning 

Mens I undersøger papir er det vigtigt, at I skriver hvad I finder ud af og gemmer jeres notater.
 
Til sidst kan I skrive rapport om papir, enten i grupper eller hver for sig. I kan lave jeres rapport som en bog, med flotte skrifttyper og billleder.
 
I kan også fremlægge, hvad I har lært om papir for hinanden - og måske for eleverne i de mindre klasser eller jeres forældre.
 
Eller I kan lave en udstilling om papir, som viser, hvad I har fundet ud af. Eller vise de bedste papirforsøg for andre.
 

Forslag til yderligere arbejde med papir

Se oversigt over papirmaterialer i lærervejledningen "Historien om papir, træ og tryk".
 

Udgivelse

Hele materialet "Historien om papir, træer og tryk" er udgivet i et samarbejde mellem Skoven i Skolen og Den Grafiske Branche / Grafisk Arbejdsgiverforening i 2012. 
 
Materialet er udviklet af Skoven i Skolen. Forfatter og redaktør: Malene Bendix, Skoven i Skolen, http://www.skoven-i-skolen.dk/ og http://www.udeskole.dk/. Tegner: Eva Wulff, Grafisk Tegnestue. 
  
Tak for pædagogisk og faglig gennemlæsning og sparring til Fritz Raae (udeskolelærer på Røsnæs Skole), Stephan Springborg (Naturstyrelsen) og Kirsten Ravn Larsen (Dalum Papir).

 

Hvem, hvad, hvor

Fag:Natur/Teknik
Klasse:0. - 3. klasse, 4. - 6. klasse
Sted:By og kultur
Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

Undervisningsmål

Formålet med forløbet er via enkle eksperimenter og undersøgelser at blive kl...

Formålet med forløbet er via enkle eksperimenter og undersøgelser at blive klogere på papir som materiale.