Hvem er vi ?

Hvordan er Skoven i Skolen og Udeskole.dk forankret - og hvor er sekretariatet?

Nødder på en nøddebusk.

Ny forankring

Skoven i Skolen og Udeskole.dk er fra sommeren 2021 forankret i tre danske nationalparker: Nationalpark Skjoldungernes Land, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Thy - og i en bred Styregruppe. Se nedenfor.
 

Sekretariat

Sekretariatet for Skoven i Skolen og Udeskole.dk har siden sommeren 2021 ligget i Nationalpark Skjoldungernes Land, som ligger ved Lejre på Midtsjælland. Her udføres det daglige arbejde, som lige nu går ud på at revitalisere projektets organisation og hjemmeside. Her er sekretariatets adresse: 

Skoven i Skolen og Udeskole.dk
Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Allé 2A
4320 Lejre

Telefon: 9359 7099.
E-mail: skoven-i-skolen@nst.dk.

I sekretariatet arbejder flere af nationalparkens medarbejdere med Skoven i Skolen og Udeskole.dk

 • Formand for styregruppen: Anders Bülow, e-mail: anbul@nst.dk.
 • Projektleder: Nynne Sørgaard, e-mail: nsoer@nst.dk.
 • Økonomi: Henrik Sidenius, e-mail: hespa@nst.dk.
 • Formidlingskoordinator: Malene Bendix, maben@nst.dk.

Ny styregruppe

I efteråret 2021 fik Skoven i Skolen og Udeskole.dk ny Styregruppe. Den nye styregruppe er bredt sammensat og består både af tidligere medlemmer af styregruppen og af nye medlemmer, ud fra et ønske om at forankre Skoven i Skolen og Udeskole.dk i danske nationalparker og en bred vifte af styrelser, foreninger og organisationer med interesse for børn, natur og udeskole.

Her er en liste over medlemmerne af den nye styregruppe:

 • Anders Bülow (formand), Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, Nationalpark Mols Bjerge
 • Cathrine Lykke Sørensen, Nationalpark Thy
 • Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 • Dorte Julie Engbo, Træ.dk
 • Jakob Walløe, Naturvejledning Danmark
 • Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 • Karen Barfoed, VIA UC (samt UdeskoleNet som suppleant for Mette Borremose)
 • Søren Præstholm, Center for Børn og Natur
 • Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening
 • Lars Rasmussen, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Lene Gryning, Danmarks Naturfredningsforening
 • Esben Eriksen, Astra
 • Sofie Banke, Miljøstyrelsen
 • Rasmus Schou Christensen, Friluftsrådet
 • Annette Rask Krogsøe, Natur & Ungdom.


Kolofon

Tekst og foto: Malene Bendix.

Kommentarer