Hvem står bag?

Beskrivelse af organisationerne bag Skoven i Skolen

Agern

Styregruppen

Skoven i Skolen er et samarbejde mellem fem parter, som du kan se nedenfor. De har hver sin repræsentant i styregruppen:

 

dansk-skovforening-logo.png

Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. På hjemmesiden www.skovforeningen.dk finder man en præsentation af Skovforeningen, dens arbejde, priserne på træ fra skoven - og en liste over de bøger, hæfter og tidsskrifter som Skovforeningen tilbyder.

 

Friluftsrådet

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for 92 danske organisationer og institutioner der varetager væsentlige friluftsinteresser.

På hjemmesiden www.friluftsraadet.dk finder man en præsentation af Friluftsrådet, dets arbejde, dets publikationer - og materiale til ansøgning om tips- og lottomidler til friluftsliv.

 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse under Miljøministeriet. På hjemmesiden www.naturstyrelsen.dk finder man en præsentation af Naturstyrelsen, af alle statens skovdistrikter, af alle naturvejledere i Danmark, af love og regler om Danmarks skove og naturen i øvrigt - og masser af baggrundsstof om Danmarks natur, friluftsliv og kulturværdier.
 

traedk-logo.png

Træ.dk

Træ.dk er et informationssamarbejde mellem 7 organisationer og 2 myndigheder i den danske træbranche.

På hjemmesiden www.trae.dk finder man en omfattende samling af viden om træ skrevet på dansk - og man kan få et gratis abonnement på nyheder om træ.
 

Undervisningsministeriet

På hjemmesiden www.uvm.dk finder man en præsentation af Undervisningsministeriet - og blandt meget andet en oversigt over ministeriets aktiviteter på Grundskoleniveauet samt en studie- og erhvervsvejledning.

Kolofon

Foto: Malene Bendix.

Kommentarer