International konference om udeskole i læreruddannelsen

Fotoreportage fra den afsluttende konference for Comenius projektet OUTLiNES.


OUTLiNES er navnet på et internationalt Comenius projekt, som siden 2006 har arbejdet med at udvikle udeskole i læreruddannelsen i Europa. OUTLiNES er et samarbejde mellem læreruddannelsesinstitutioner fra Danmark, Sverige, Norge, Estland, Letland og Tjekkiet. Du kan læse meget mere om OUTLiNES på projektets hjemmeside www.outdooreducation.dk.
 
Atletion i Aarhus
 
Atletion i Aarhus. Foto: Malene Bendix.

afsluttende konference

Mandag den 15. juni 2009 præsenterede OUTLiNES projektets resultater på en konference på Atletion i Århus. Omkring 50 personer fra læreruddannelsesinstitutioner i de 6 lande var mødt op. Det blev en mægtig dag.
 
Formiddagen blev brugt indendørs med oplæg og korte præsentationer af projektets resultater.
 
Jannie Sloth Hesselbjerg
 
Jannie Sloth Hesselbjerg bød velkommen. Foto: Malene Bendix.
 
Anders Szczepanski
 
Anders Szczepanski fra Linköpings Universitet kom flyvende ind fra Kina og gav 10 minutters introduktion om udeskole. Foto: Malene Bendix.

præsentation af outlines og projektets resultater

Projektet blev præsenteret af lektor Karen Barfod og Jannie Sloth Hesselbjerg fra VIA University College i Danmark, som har koordineret OUTLiNES. Og projektets resultater blev præsenteret af forskellige deltagere i projektet.
 
OUTLiNES er mundet ud i en række forskellige kurser for lærerstuderende:
 
A: Et grundkursus - foudation course - som udbydes i alle fem lande.
 
B: Fem fagspecifikke kurser - subject courses - som udbydes med et fag i hvert land:
 • Matematik og udeskole - Norge, Høgskolen i Hedmark
 • Sprog og udeskole - Sverige, Linkjöping Universitet
 • Musik og udeskole - Letland, Riga Teacher Training and Educational Management
 • Science i udeskole - Estland, Tallin Universitet
 • Idræt og udeskole - Tjekkiet, Univerzit Karlova V Prazea
 • Kunst, håndværk og udeskole - Danmark, VIA University College, Læreruddannelsen i Nr. Nissum. 
Ideer, resultater, manualer til øvelser og evalueringer ligger alt sammen frit tilgængeligt på OUTLiNES hjemmeside: www.outdooreducation.dk.
 
Dr Robbie Nicole
 
Dr Robbie Nicole gav gæsteforelæsning. Foto: Malene Bendix.

gæsteforelæsning

Dr Robbie Nicol, School of Education, University of Edinburgh, Scotland holdt gæsteforelæsning over temaet: Hvilke kvalifikationer skal man have for at blive udeskolelærer - og hvad er lærerens rolle? Her følger et kort referat. Powerpoint kan evt. findes på www.outdooreducation.dk.
 
Robbie Nicol sætter spørgsmålet på spidsen: "Hvilke kvalifikationer og roller er nødvendige for at ændre samfundet?", spørger han. Udeskole vil ikke uden videre blive lukket ind i skoleverdenen, da det kræver et andet syn på mennesket og på eleven. Derfor må vi - og er vi ifærd med at - ændre samfundet nedefra. "For de som ikke er med på den er døren der", siger Robbie Nicol.
 
Definitioner
Og hvad er Outdoor Learning - udeundervisning så. Robbie Nicol viser nogle forskellige definitioner, og advarer så mod for meget definitionshysteri. Han mener at de er gode at have, men at vi bruger al for lang tid på at diskutere dem, i stedet for at udvikle feltet. Men ønsket om at kunne definere et så komplekst felt som udeundervisning præcist bygger på umodenhed - og på at feltet er nyt. Matematikere skal ikke hele tiden definere matematikken.
 
Udeskole / vildmarksture
Det gode ved OUTLiNES er for Robbi Nicol, at projektet tager udgangspunkt i udeskole - dvs. i skolen, dens fag, dens virkelighed. Han mener at vildmarksture overordnet hører fritiden til, fordi de koster for mange kræfter, tid, penge, nervøsitet hos lærerne, forsikring mm. Og at faglig undervisning ude i skolens nære omgivelser er væsentlig - og at det er den som skal udvikles og implementeres i læreruddannelsen.
 
Dont tell it - show it.
 
Spørg de studerende om, hvordan de oversætter det faglige stof de skal lære deres elever til praksis. Og brug så ud over klasseværelset, skolegården og brug skolens nære natur og kultur, så det er til at overskue for lærere og elever i hverdagen. Og tag så på vildmarkstur i forbindelse med lejrskole.
 
Udeundervisningens potentialer
Robbie Nicol peger på forskellige af udeundervisningens potentialer:
 
Sundhed:
Livslang fysisk aktivitet har psykiske og fysiske fordele og øger langtidshukommelsen.
 
Læring:
I udeskolen arbejder eleverne aktivt og eksperimenterende med skolens fag. Deres læring har forskellige aspekter:
1: Et akademisk aspekt - faget og dets mål og indhold
2: Et aktivitetsbaseret og eksperimenterende indhold => Elever lærer med både krop og sind.
4: Eksperimentel læring: Eleverne lærer ikke bare - de lærer at lære, fordi de selv aktivt tilegner sig læring.
 
Robbie Nicol mener, at det at undervise er en moralsk gerning, hvor man skal udfordre sig selv og eleverne på livets mening og centrale spørgsmål:
- Hvem er jeg som en person, som lever lige nu?
- Hvad kan jeg gøre?
- Hvad skal jeg gøre?
 
For lidt natur
Det vil kunne være med til at komme mange af de problemer børn har i dag imøde. Han nævner Richard Louv og bogen Last child in the woods om "Nature deficit disorder". Vi lider af mangel på natur. Vi kan ikke fungere optimalt som mennesker, hvis vi ikke får natur nok. Børn og unge som får oplevelser i naturen, vil vende tilbage til den senere i livet - bruge den og beskytte den. Det er vigtigt i vores moderne urbane liv.
 
Robbie Nicol opfordrer alle til at se sig selv som en "Agent of change" - forandringsagent - og være opmærksom på at det vi bedriver er "micro political activism" for et bedre samfund.
 
Opsummering 
Til sidst opsummerer Robbie Nicol:
 • Dont trip ourself up on definitions
 • Adventure is not on its own a great organising principle for education
 • Growth in Europe will come from school-based - and not remote - provision.
 • Outdoor learning and sustainability and health are the code words
 • Teachers are agents of change
Hvis vi kan gennemføre dette projekt, så vil alle de gamle tænkere, Dewey, Vygotsky - ja selv H.C. Andersen være stolte af os, mener Robbie Nicol.
 
Workshop for the birds
 
De forskellige workshops blev samlet udenfor. Her er det "The birds". Foto: Malene Bendix.

ude i workshops

Efter frokost præsenterer OUTLiNES nogle af de mange undervisningskoncepter for studerende i workshops ude i den smukke Marselisborg skov. De udviklede ideer findes også på www.outdooreducation.dk.  
 
Her følger en række fotos og korte beskrivelser.
 
Ud i skoven
 
Kaffen på nakken - og så ud i skoven. Foto: Malene Bendix.
 
Jeg deltog i workshoppen "The Birds", hvor Karen Barfod og Arne Jordet præsenterede os for forskellige "icebreakers", sprog i skoven og science.
 
Arne Jordet
 
Arne Jordet, projektpartner fra Høgskolen i Hedmark, Norge. Foto: Malene Bendix.
 
Karen Barfod
 
Karen Barfod, læreruddannelsen i Nr. Nissum, VIA - og koordinator af OUTLiNES. Foto: Malene Bendix.
 
Vi lavede vandrerim og fandt udsagnsord i dem.
 
Digte
 
Nina Engberg, lærerstuderende ved Silkeborg og Mette Bjerre Bloch fra Elsted Skole. Foto: Malene Bendix.
 
We run we run we run, we have a lot of fun, and now we are gone
 
Ebbe Kromann, Frederiksberg Seminarium, Thomas Grandt, Grønhøjskolen, Søren Witzel Clausen, Læreruddannelsen i Århus, VIA. Foto: Malene Bendix.
 
Vi snittede penne af tagrør og skrev digte med blæk.
 
Digt med pen af tagrør 
 
Skriv et digt med en pen af tagrør. Foto: Malene Bendix.
 
Og vi undersøgte kviste af forskellige nåletræer og satte ord på forskelle og ligheder.
 
Så var der kaffe.
 
Række af kaffedrikkere
 
Kaffen blandede grupperne. Foto: Malene Bendix.
 
Eva Kätting
 
Eva Kätting fra Linköping Universitet. En af OUTLiNES partnerne. Foto: Malene Bendix.

workshop 2

Den anden række af workshops var delt op på fag. Jeg deltog i Science workshop med Leida Talts og Eha Jakobson.
 
Leida Talts
 
Leida Talts fra Tallin Universitet i Estland, en af partnerne i OUTLiNES. Foto: Malene Bendix.
 
Her skulle vi to og to finde et træ og undersøge det - både in real life og ved at læse om det i medbragte opslagsark. Derpå skulle vi lave et fælles træ af blade fra træet
 
Træ af forskellige blade
 
Træ med blade fra de 5 træer vi undersøgte. Foto: Malene Bendix.
 
- og rundt omkring det skulle vi fortælle de andre grupper om vores træ.
 
 
Workshop 2
 
Fortællinger om pil. Foto: Malene Bendix.
 

afslutning

Programmet blev afsluttet med en times spørgsmål og samtale indendørs, før konferencen var slut. Tak for en lærerig dag med gode oplevelser og diskussioner på mange forskellige sprog.
 

Kolofon

Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.dk

Malene Bendix er cand.scient i biologi, journalist og lærebogsforfatter. Hun har siden 1999 arbejdet med udeundervisning og udeskole som koordinator for projektet Skoven i Skolen og subprojektet Udeskole.dk.