Internationalt samarbejde mellem udeskoler

Fem europæiske lande har afsluttet et treårigt samarbejde om udeskole. Se projektets hjemmeside.


Bergen University College har i samarbejde med skoler fra Norge, Finland, Lithauen, Polen, England og Italien gennemført et Comenius projekt om outdoor learning fra 2004 - 2007. Projektet er mundet ud i en spændende hjemmeside fyldt med erfaring om, hvordan man kan skabe internationalt skolesamarbejde om udeskole.

formål

Projektets partnere skriver selv om projektet:
 
"Projektets hovedformål er at få grundskolens elever til at bruge både krop og hjerne til at lære i et aktivt udeskole miljø - som et alternativ til den traditionelle undervisning i klasseværelset. Udveksling af elevernes erfaringer mellem partnerskolerne i de forskellig lande vil opmuntre både elever og lærere til yderligere udvikling af udendørspædagogiske metoder.
 
Et andet formål er at øge elevernes opmærksomhed på betydningen af fysisk aktivitet og sund kost, da den moderne livsstil let kan appelere til det modsatte".

læs mere

Projektet har lagt en masse erfaringer på hjemmesiden http://www.outdoorlearning.tk. Læs selv meget mere om skoler, klasser, aktiviteter, organisation mm. her.

Kolofon

Malene Bendix