Invitation til forsvar af ph.d. om udeskole

Cand.scient Peter Bentsen forsvarer sin ph.d. afhandling: Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools.invitation

 
Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden forsvarer cand.scient. Peter Bentsen sin ph.d.-afhandling med titlen:

udeskole: outdoor teaching and use of green space in danish schools

 
Forsvaret finder sted fredag d. 26. november kl. 13.00 i Festauditoriet på Frederiksberg Campus, Københavns Universitet.
 
Adresse: Festauditoriet A1 - 01.01, Hovedbygning 1-01, LIFE Fakultetet, Bülowsvej 17, stuen, 1958 Frederiksberg. Se kort over campus.
 
Peter Bentsen
 

bedømmelsesudvalg

  • Klas Sandel, professor i friluftsliv og kulturgeografi, ph.d., Karlstad Universitet, Sverige
  • Arne N. Jordet, associate professor, ph.d., Høgskolen i Hedmark, Norge
  • Cecil C. Konijnendijk (formand), professor i green space management, ph.d., Skov & Landskab, Københavns Universitet

hovedvejleder

Frank S. Jensen, senoriforsker, ph.d., Skov & Landskab, Københavns Universitet

tid og sprog

Forsvaret forventes at vare 2 - 3 timer og vil foregå på skandinavisk og evt. engelsk.

reception

Efter forsvaret er Peter Bentsen og Skov & Landskab vært ved en reception i Konsistoriums Mødelokale (ved siden af Festauditoriet).

afhandling

Afhandlingen udkommer den 26. november ved forsvaret. Læs et dansk resume.
 
Alle interesserede er velkomne!

Kolofon

Peter Bentsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Bentsen har er Cand.scient i Idræt og psykologi og har skrevet Ph.d. projekt om udeskole i Danmark ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Peter Bentsen er i dag ansat som adjunkt ved Københavns Universitet.