Julenyt om udeskole, bevægelse, læring og inklusion

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk den 7. december 2011.


NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK 07.12.2011
 
Kære Læser
 
Så nærmer julen sig så stille. Her er nye artikler og rapporter om udeskole.
 
 
DOKUMENTERET SAMMENHÆNG MELLEM FYSISK AKTIVITET OG LÆRING
 
Den 25. - 27. oktober 2011 afholdt Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og idrættens organisationer en konsensuskonference om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Konferencen samlede 20 forskere for Skandinavien og repræsentanter for idrættens organisationer.
 
Den internationale forskning på området blev sammenfattet i ni videnskabelige præsentationer, som efter intense drøftelser førte til, at deltagerne blev enige om en fælles erklæring, der entydigt slår fast, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring.
 
Du kan finde konferencens erklæring og konferencerapporten med korte referater af de ni oplæg i FORSKNING > LÆRING:
 
1. december var der i Politiken følgende artikel om temaet.
  
 
HVORDAN BEGRUNDES PÆDAGOGISK ARBEJDE I NATUREN 
 
Niels Ejbye-Ernst har samlet viden om, hvordan vi kan begrunde pædagogisk arbejde i naturen for både naturbørnehaver og udeskole i en meget spændende artikel. I artiklen fremhæver han fire forskellige perspektiver: Et æstetisk / evolutionspsykologisk perspektiv, et naturvidenskabeligt perspektiv, et læreprocesperspektiv og et miljøperspektiv. De fire perspektiver diskuteres ud fra læringsteoretiske og dannelsesteoretiske synsvinkler rettet mod pædagog- og lærerprofessionen.
 
Niels Ejbye-Ernst er lektor på Pædagoguddannelsen JYSK og skriver ph.d ved DPU, Aarhus Universitet om pædagogisk arbejde i naturen. SE TEORI > LÆRING:
http://www.udeskole.dk/site/teorilaering/793/
 
 
UDESKOLE - UDELIV - OG BØRN MED SÆRLIGE BEHOV
 
Den svenske forsker Fredrika Mårtensson, som er lektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi ved Sveriges landbrugsuniversitet SLU, har skrevet artiklen "Lek på egna villkor i gröna utemiljöer". Artiklen diskuterer undervisning i naturen og dettes betydning for børn med særlige behov og inklusion. Se TEORI > DET HELE MENNESKE:
 
 
ÅRSTIDSHJUL OG PLANLÆGNING
 
Hvad kan klassen arbejde ude med i januar og februar? Find masser af ideer til planlægning af udeaktiviteter og ude-undervisning i Årstidshjulet på Skoven i Skolens hjemmeside.
 
 
JULEFUGLE 

Hent "ellekogler" i skoven og lav julefugle til juletræet. 
 
 
God tur ud i vinternaturen.
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix