Juni

Her kan du læse om juni og finde ideer til ude-undervisning og aktiviteter i naturen i juni.

Nu er det sommer.

Her kan du læse lidt om, hvad der sker i skoven i juni måned - og finde ideer til planlægning af ude-undervisning om sommeren. Klik på den hovedgruppe, som interesserer dig. 

(Vær opmærksom på, at vi kun har plads til et lille udvalg af ideer - og at en del af dem kan bruges i flere måneder. Du kan søge og finde mange flere i Aktiviteter og Undervisningsforløb + via den overordnede søgning).
 

Lidt om juni

Juni er navnet på sommerens første måned. Den er opkaldt efter Juno - den romerske gudinde for kvinden og ægteskabet, der senere identificeres som gudinden Hera. I gamle dage kaldte man juni for skærsommer - den lyse sommers måned.
 
Vejr - normalt
Normal temperatur: 14,3 grader
Nedbør: 55 mm
Soltimer: 209 
 
Lys
Den 1. juni står solen op klokken 4.36 og går ned klokken 21.40.
Den 21. juni er det årets længste dag - Sommersolhverv. Dagen er 17 timer og 26 minutter lang og solen er oppe fra går fra klokken 4.28 til 21.55. Hvor lang er natten?
Den 30. juni står solen op klokken 4.32 - og går ned klokken 21.54.
 
Hvor meget er dagen blevet kortere i forhold til sommersolhverv?
 
Kilde til vejr og lys: Naturkalenderen
 

Skoven i juni

Juni er den første sommermåned. I skoven er der svalt og skyggefuldt under bøg og ahorn - og stadig meget lyst under eg og ask, der først lige er sprunget ud. Bierne summer, sommerfuglene flagrer, fluerne svirrer, myrerne myldrer og myggene stikker. Alt er lige som det skal være i sommerskoven.
 
Lidt mere om skoven i juni Link til ideer og aktiviteter
Overskud af energi?
Hiv store og små med ud og spille Battle i skoven.
I kan også snitte jeres egne legeredskaber og lege forskellige middelalderlege - eller prøve kræfter og samarbejdsevner i Vikinge 10-kamp.
I gran- og fyrreskove kan I være heldige at støde på den røde skovmyres tue. Her i sommervarmen er der en livlig aktivitet. Hvis I lægger en blå blomst, f.eks. en viol eller en klokkeblomst på tuen, kan I se hvordan blomsten skifter farve, når arbejder myrerne forsvarer tuen ved at sprøjte myresyre på den. Følg myrevejene fra tuen op i træerne - og prøv at lægge lidt honning på en af dem og se hvad der sker. Myrer
Det kribler og kravler i skovbunden. Mange smådyr lever her og nedbryder dødt ved og sidste års visne blade. Kig f.eks. på bænkebideren - det lille krebsdyr der lever på land - men stadig ånder med gæller. I kan bl.a. arbejde med bænkebidere i matematik - eller lege små dyr i idræt.
Sommerskoven kalder. Tag eleverne med på lejrtur og lær dem at klare sig selv - og passe på hinanden.
Kniven er et vigtigt redskab, når man færdes i naturen. Lær eleverne at snitte og bruge en kniv ansvarligt.
Et godt bål er guld værd, når man er i naturen. Lær eleverne at tænde et bål og arbejde med ild.
Nu står skovens urter står lige til at spise. I kan høste dem og bruge dem - se hvornår i kalenderen - og læs hvordan man tørrer planter til f.eks. urtete og duftposer. I SkovMad finder du masser af ideer til mad over bål.
Åndelig føde. På hjemmesiden www.udeskole.dk kan du finde en række artikler, der fra forskellige vinkler belyser hvorfor børn også skal undervises i det fri. Nen norske friluftsprofessor Bjørn Tordsson har suppleret med en spændende artikel på letlæst norsk om den kundskab vi finder udenfor bøgerne. Kunnskapen utenfor bøkerne
I skovbunden blomstrer den lille hvide skovstjerne - Danmarks eneste syvtakkede blomst - på morbund. I alle Danmarks vejgrøfter blomstrer den vilde kørvel. Også markens og engens blomster: smørblomst, mussevikke, valmue, kløver og storkenæb blomstrer fra vejkanterne. Brug dem til blomsterpynt.
På brændenælder, løgkarse og mange andre planter kan I finde larver af mange forskellige sommerfugle - både dagsommerfugle og natsommerfugle. Brændenælde er f.eks. vært for larver af nældens takvinge, dagpåfugleøje, admiral og det (sjældne) hvide C. Sommerfugle har fuldstændig forvandling. Det betyder at den tykke, bløde larve der kun kan rokke rundt på gangvorter og æde, forpupper sig, går i opløsning, og forvandler sig fuldstændigt til en elegant sommerfugl med store vinger. Tag larver ind i et terrarium og følg forvandlingen.
 
I kan også undersøge de smukke sommerfugle i naturen - iagttage deres farver og bevægelser - og male sommerfuglebilleder.
Skoven er fuld af lyd og lyde i forsommeren. Gå på jagt efter lyde - og arbejd med rim og rap på engelsk. Engelske lydord i skoven
 
 

Skovbrug i juni

I nyplantningerne slår eller sprøjter skovarbejderen for at holde rent for ukrudt.
 
Mange af skovens træer kan ikke vokse på for fugtig jord. Når det er tørt om sommeren, renser man grøfterne for visne blade, så vandet kan løbe frit hele året. På nyplantede arealer graver man nogle steder nye grøfter, men i dag er det sjældent at man graver grøfter for at dræne en mose eller et vandhul og plante træer på området, som man gjorde det i gamle dage. Træerne vokser ikke godt nok på sådan nogle områder - og i skoven vil man også gerne have de dyr og planter der lever i de fugtige områder. 
 
Hegn og veje bliver også holdt ved lige.
 
Som resten af året fælder man grantræer med skovningsmaskiner.
 
Juletræerne bliver holdt fri for ukrudt (le eller sprøjtning) og skadelige insekter (sprøjtning). De juletræer der skal sælges får en farvet plastikmærkat om en gren. Farven viser om det er en god eller en mindre god kvalitet.
 
Hos juletræerne er formen meget vigtig. Hvis et juletræ er blevet skævt, eller hvis toppen er knækket, beskærer man det med en saks og retter toppen op. Nogle juletræer vokser for hurtigt, så der kommer for meget luft mellem grenene. Hos dem prøver man at bremse væksten, enten ved at beskære dem let - eller ved at sprøjte dem.
 
Lidt mere om skovbrug i juni Link til ideer og aktiviteter
Lys er vigtigt for alle planter - og det har stor indflydelse på træernes vækst - og hvilken form træerne i skoven får. Undersøg hvordan i natur-teknik.
Der er masser af lys her midt på sommeren - og skovens træer vokser nu kraftigt i tykkelse og højde.
Bøg, ask, eg, ahorn, rødgran og skovfyr er nogle af de vigtige træarter i skovbruget. Hvis du vil vide mere om hvordan man dyrker en træart i skovbruget, kan du kigge i Leksikon. Her kan du også finde mange andre træarter.
Her midt på sommeren er der dejligt ude i skoven. Tag ud i skoven og leg "Skovhuggerbørnenes gemmeleg". Skovhuggerbørnenes gemmeleg
 
 

Jagt i juni

Her midt på sommeren har mange af dyrene unger og de bruger deres kræfter på at opfostre dem - og æde af sommerens overflod. I juni er der kun jagt på råbuk - og så bliver rågerne reguleret.   
 
Lidt mere om jagt i juni
Link til ideer og aktiviteter
Snit bue og pil og øv jer på at skyde til måls i skoven.
En jæger skal kunne ramme - men geværer er ikke barnemad, så I må snitte en hyldebøsse. I kan også læse mere om jægerens våben.
I juni fælder mange gæs og svømmeænder deres svingfjer. Hver fugl fælder alle svingfjerene på én gang - og i de 4 - 6 uger det varer, kan de ikke flyve. Så samler de sig i fjorde og søer og snadrer og spiser, mens de venter på at få flyvefærdigheden tilbage. Der er ikke jagt på dem i denne periode. Måger og mange andre fugle skifter deres svingfjer lidt efter lidt - og de kan flyve hele fældeperioden.
 
I kan se gæs og ænder med kikkerter, når de ligger i store flokke i søer og fjorde.
Grågås: Juni - midt juli
Svømmeænder: Sidst juni - midt august
Dykænder: Juli - midt oktober
De fleste dyr er fredet i juni - kun råbukken må jages frem til 15. juli. Råbukkene er gået lidt i stå i juni og juli.De rører sig ikke så meget. Sover og hviler det meste af dagen - og sparer på kræfterne inden brunsten. Hvis du vil se dem, er tiden lige omkring solnedgang god.
 
Rågeunger må også reguleres frem til 15. juni.
 
Kender du en råge. Det er de store sorte kragefugle, der bygger kolonier i store træer - og skriger rå rå rå ud over landskabet.
 
Rågebestanden vokser og derfor skyder jægere hvert forår rågeungerne, når de kravler ud på kvistene omkring reden, for at træne deres flyvemuskler. Når der er blade på træerne, kan det være meget svært at få øje på rågeungerne i toppen af træet - og jægeren får ondt i nakken af at kigge op det meste af dagen.
 
Rågereguleringen foregår fra 1. maj til 15. juni. Nogle jægere tager elever med på rågeregulering - og rågebryst smager rigtig godt.
 
Klassen har mulighed for at komme med på jagt i jagtsæsonen (mest efterår og vinter) - og for at arbejde med jagt i alle fag. Skoven i Skolen har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund og Tolvmandssektionen udviklet et undervisningsmateriale om jagt for mellemtrinnet, der består af:
 
a. "På jagt med Skoven i Skolen" - et kerneforløb, hvor klassen kommer med på jagt. Til kerneforløbet er knyttet en lang række kopiark til forberedelse og bearbejdelse af jagten. Øverst i kerneforløbet finder du link til hele jagt-materialet - og overblik.
 
b. Et fagligt forløb for hvert af mellemtrinnets fag, der har jagt som tema - og som kan kobles på kerneforløbet. Se kolonne til højre.
 
c. En række leksikonartikler om jagt og jagtbare arter.
 
d. En række jagtaktiviteter.
På jagt med SiS
 

 

Hvem, hvad, hvor

Sted:Skov, Åbent land, Kyst og hav, Sø og å
Årstid:Sommer

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.
 
Foto: Martin Einfeldt.
 
Tak til:
Søren Fodgaard, redaktør for månedsmagasinet Skoven ved Dansk Skovforening, for skovbrugsfaglig bistand.
 
Søren Risborg, jæger og naturvejleder ved Naturskolen i Rold Skov, for jagtfaglig bistand.