Klima kopiark - Hvor meget CO2 i træ

Regn med træ, klima og CO2Kopiark:

Hvor meget CO2 er der i et stykke træ

Tilbage
Tilbage

Tegning: Eva Wulff
 
 
Hvor meget CO2 i et stykke træ ?
 
Verden bliver varmere, fordi vi mennesker har udledt for meget CO2 til atmosfæren. Træer kan optage CO2 fra luften – og bygge kulstoffet ind i deres plantekroppe. Men hvor meget CO2 drejer det sig egentlig om?
 
I øvelsen her kan du selv regne ud hvor meget det er. Du skal bruge en badevægt og et stort stykke frisk træ – en trille, en tyk gren eller en lille stak frisk brænde.

 
1) Vådvægt
 
Først skal du finde træstykkets vådvægt. Det er vægten af det friske træ. Vej det på din badevægt.
 
Vådvægt af træ: ________________________kilo

 
2) Tørvægt
 
Så skal du finde træstykkets tørvægt. Det levende træs celler indeholder vand. Hvis du tørrer et stykke træ, fordamper vandet – og så får du træstykkets tørvægt. Vi ved at omtrent halvdelen af et træstykkes vådvægt er vand. Beregn tørvægten af dit træstykke:
 
Tørvægt af træ: ____________________kilo
 
 
3) Kulstof
 
Nu skal du finde ud af, hvor meget kulstof der er i dit træstykke. Vi ved at cirka halvdelen af træets tørvægt er kulstof. Beregn hvor meget kulstof der er i dit træstykke:
 
Kulstof i træ: _____________________kilo
 
 
4) CO2
 
Hvor mange kilo CO2 har træet optaget fra luften, for at lave dit træstykke?
Det kan du selv beregne ved at gange vægten af kulstof i træet med tallet 3,67 (3 2/3). Beregn hvor meget CO2 der er bundet i dit træstykke – og skriv det her:
 
CO2 i træ: _______________________________________ kilo
 
 
5) Benzin og kilometer
 
Nå, nu begynder det at blive spændende. CO2 er jo udstødningsgas, som udledes når vi brænder olie, gas eller benzin af. Lad os prøve at regne ud, hvor mange kilometer man kan køre i bil, for at udlede det CO2 som er fanget i dit træstykke.
 
Vi ved at en gennemsnitlig bil kører 430 km for at udlede 1 ton CO2. Det svarer til at en bil kører 0,43 kilometer for at udlede 1 kilo CO2.
 
Hvis du ganger vægten af CO2 i dit træstykke (i kilo) med 0,43 kilometer/kilo CO2, så får du det antal kørte kilometer i bil, som dit træstykke har optaget CO2 fra.
 
Hvor mange kilometer kan man køre i bil, for at udlede det CO2som er fanget i dit træstykke?
 
Kilometer: _____________________________________________

 
 
Hvilke stoffer består træ af?
 
Cirka halvdelen af træets tørvægt er kulstof.
Kemisk består halvdelen af et stykke træ af et stof sommer hedder cellulose. Cellulose består af mange sukker-molekyler som sidder sammen i en form for netværk.
 
Ud over det består cirka 1 % af træet af mineraler som calcium og jern. Det er mineralerne der ligger tilbage som aske, når du har brændt et bål.
 
Resten af træet består af lignin – et protein der virker som lim til at holde cellevæggene sammen.
 
 
Hvordan regner du om fra kulstof til CO2?
 
Hvis du kigger på molekylevægten for kulstof (C) og ilt (O) i det periodiske system, så kan du se, at:
  • Et C atom vejer 12
  • Et O atom vejer 16
  • Et CO2 atom vejer altså 12 + 16 + 16 = 44
Hvis vi kigger på vægt, så må andelen af kulstof i et CO2 molekyle være 12 ud af 44.
Eller 3 2/3 = 3,67.
 
Derfor skal du gange kulstoffet i dit træstykke med faktoren 3,67 for at finde ud af hvor meget CO2 der er bundet i træstykket.
 
 

Forfatter:
Malene Bendix, koordinator, redaktør og skribent for Skoven i Skolen, www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk.
 

Hvem, hvad, hvor

Fag:Biologi, Geografi, Matematik, Natur/Teknik
Klasse:4. - 6. klasse, 7. - 9. klasse