Klima kopiark - Hvor meget CO2 kan dine træer optage?

Regn med træer og CO2Kopiark:

Hvor meget CO2 kan dine træer optage ?

Tilbage
Tilbage

Tegning: Eva Wulff
 
 
Hvor meget CO2 er der i et træ ?
 
Verden bliver varmere, fordi vi mennesker har udledt for meget CO2 til atmosfæren. De træer som du og dine klassekammerater har plantet vil optage CO2 fra luften de næste mange år, fordi de laver fotosyntese og bygger kulstoffet ind i deres plantekroppe. Du kan regne ud, hvor meget CO2 træerne kan optage, hvis de får lov at blive store. Brug tabellerne her.
 
Bøg 
Et bøgetræ er fuldt udvokset – og det man kalder hugstmodent – når det er 100 år. Du kan også bruge tallene for andre løvtræer. 
 
Bøg (alder) Ton kulstof Ton CO2
20 år 0,056 0,0205
70 år 0,69 2,48
100 år 1,66 6,08

 
Rødgran   
Et grantræ er hugstmodent når det er 70 år. Du kan bruge tallene for gran til andre nåletræer.
 
Rødgran (alder) Ton kulstof Ton CO2
20 år 0,016 0,061
70 år 1,180 4,300
 
Hvis det er for svært at regne med, så regn med, at der i et udvokset træ i gennemsnit er bundet kulstof der svarer til 5 ton CO2
 
 
Hvor mange træer har I plantet
 
1) Hvor mange træer har du plantet?
 
________________________________________________

 
2) Hvilke træarter plantede du? 
 
________________________________________________

 
3) Hvor mange træer plantede din klasse?
 
________________________________________________
 
 
4) Hvilke træarter plantede I?
 
________________________________________________
  
 
 
Beregn CO2 i de træer I har plantet
 
1) Hvor meget CO2 vil de træer som du har plantet kunne optage, hvis de får lov at vokse sig store? Skriv din beregninger i boksen:
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Hvor meget CO2 vil alle klassens træer kunne optage, hvis de får lov at vokse sig store? Skriv dine beregninger i boksen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vækst og udtynding
 
Box: Vækst og udtynding
Det er vigtigt at huske, at et træ ikke bare skal plantes, men det skal også passes. Der skal luges omkring træet, så ukrudt ikke stjæler næringen i jorden - og træet skal have lys, så de vokser godt.
 
En del af plejen er, at man tynder træerne ud, dvs. man fælder nogle af dem, så de bliver ved med at have lys og næring nok, selv om de bliver større. De træer som bliver tyndet ud bliver brugt til bl.a. brænde, flis, gulvtræ, møbler - afhængigt af træsorten.

 
Menneskers CO2 udslip - og træers CO2 optag?
 
Der skal plantes mange træer - ja rigtig mange - for at det går lige op med vores udledning af CO2. Du kan selv prøve at sammenligne tallene.
 
1) Hvis vi anslår at et træ vil optage 5 ton CO2 på 100 år, hvor meget vil 1 træ så optage pr år - i gennemsnit?
 
________________________________________________
 
 
2) Her er nogle runde tal for menneskers CO2 udledning.
 
CO2 Udleder CO2 udslip 
Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton pr år
En bil udleder i gennemsnit 3 ton pr år
En ko prutter i gennemsnit methan som svarer til 4 ton pr år
Et træ optager i gennemsnit pr år
 
 
Lav et regnestykke om CO2 udledning til din sidekammerat og skriv det i boksen her. Du kan bruge med tallene fra tabellen ovenfor:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Det er virkelig svært at fange meget CO2 med træer eller andet. Og vi udleder meget. Derfor er en af vores vigtigste opgaver at nedsætte vores CO2 udslip. Hvordan kan vi gøre det? Skriv og tegn dine ideer i boksen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfatter:
Malene Bendix, koordinator, redaktør og skribent for Skoven i Skolen, www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk.
 

Hvem, hvad, hvor

Fag:Biologi, Matematik, Natur/Teknik
Klasse:4. - 6. klasse, 7. - 9. klasse