Kommenteret bibliografi om outdoorpædagogik

Eksempler på ”kernetekster” til outdoor pædagogik.

Foto af Peter Bentsen

Eksempler på kernetekster for outdoor pædagogik

Peter Bentsen samler i denne kommenterede bibliografi en oversigt over de videnskabelige artikler om udeskole og outdoor pædagogik, som han i skrivende stund anser for de væsentligste. Bibliografien er samlet for VIA´s Program for Outdoorpædagogik - og venligt lånt ud til brug fra Udeskole.dk. Du kan finde Bentsens kommenterede bibliografi som pdf-fil.
 

Bentsen om bibliografien

Dette dokument er et (meget) subjektivt forsøg på at identificere eksempler på VIA UCs efterspørgsel efter kernetekster inden for outdoorpædagogik-området, dvs. ”Læreprocesser uden for de traditionelle og etablerede undervisningslokaler på uddannelsesstederne” og ”Dokumentere relevansen og nødvendigheden af, at vi udvikler forskning på professionsuddannelserne systematisk til også at omfatte “det derude” med vægt på naturen”. Det er altså ikke et klassisk ”review” med veldefinerede søge- og udvælgelseskriterier.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter: Peter Bentsen, ph.d., adjunkt ved Københavns Universitet

Peter Bentsen har er Cand.scient i Idræt og psykologi og har skrevet Ph.d. projekt om udeskole i Danmark ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Peter Bentsen er i dag ansat som adjunkt ved Københavns Universitet.
 
Foto: Malene Bendix