Konferencerapport på vej

... men det tager lige et lille stykke tid...

Rapporten fra den nordisk-baltiske udeskolekonference 24.-25. januar er på vej - men ikke færdig. Det tager lidt tid at få samlet alle indlæg, få dem sat op grafisk og trykt. Rapporten samler indlæg, power points, beskrivelser af workshops, konferencens resolution mm. Den vil både foreligge i trykt form, som sendes ud til alle deltagere og også kan købes af andre interesserede - og så vil den blive udgivet på Udeskole.dk og konferencenet og Nordisk Ministerråds hjemmeside.

Kolofon

Malene Bendix