Kræmmerhus til nissen

Eleverne fletter kræmmerhuse af pilegrene. Gennem forløbet får eleverne kendskab til hvordan pilen dyrkes, høstes og forarbejdes.

Pilekræmmerhus.

Formål

 • at eleverne får erfaringer med pileflet - en gammel kulturteknik, som har været anvendt i Danmark gennem århundreder til både praktiske og æstetiske formål.
 • At eleverne lære at formgive og fremstille i pil.
   

Forberedelse

Pil
Tal med klassen om piletræet og dets livsbetingelser. Dem kan du læse mere om i leksikonartiklen om Pil.

Pileflet
Snak også om, hvordan man kan bruge pil til pileflet. Vis eleverne forskellige ting - og billeder af ting - der er blevet lavet af pil. Vasketøjskurve, brødkurve, stole, fuglehuse, fiskeruser, pilehytter, højbede, stolesæder mm. Laver man disse ting af andre materialer i dag? Hvilke? Hvad er fordelene og ulemperne ved materialet pil?

Tal også om hvor i verden man producerer pileflet i dag, og hvorfor pileflet ikke er et erhverv, men en hobby i Danmark.

Få fat på pil
Pilegrene varierer i længde og tykkelse afhængig af deres alder. Her anbefales det at bruge grene der er 3 millimeter tykke. De er lettest at bruge for nybegyndere - og gode til små produkter. I kan få fat på pil på forskellige måder:

 • Du kan vælge at købe pilegrenene færdige hvis du gerne vil i gang med det samme. Se forhandlere under afsnittet Baggrund.
 • I kan også, som led i et større pileforløb i klassen, dyrke pilene selv. Det er et forløb der vil tage 1 ½ år. Men så har I også en pilemark, som I kan høste af hvert år. Her kan du finde en anvisning på hvordan I kan lave jeres egen pilemark.
 • Endelig kan I hente jeres pilegrene i skoven. Grenene skal høstes om vinteren lige når frosten sætter ind. Gå efter grene der er 3 millimeter tykke. Grenene skal tørre i mellem 2 og 6 måneder et tørt og luftigt sted, for ikke at krympe, når I har flettet dem. I kan godt flette med de friske pil umiddelbart efter I har høstet det. Det vil dog give en løs flet som slutresultat, da grenene svinder ind når de tørrer. Pilearternes forskellige farver giver et spændende farvespil. Husk at spørge skovejeren om lov til at skære grene af piletræerne.
   

Sådan gør du

Læg pilen i blød
Når I bruger pilegrene der er tørret, undgår I svind - altså at grenene krymper og at pileflettet bliver løst.

For at kunne flette de tørre pilegrene, er I nødt til at bløde den op igen. Det gør I, ved at lægge vidjerne i vand i cirka en uge. Jo varmere vandet er, desto hurtigere går det. I skal bruge en balje - eller hvis vidjerne er lange - et badekar, et langt plastikrør med låg i begge ender, en sø… et eller andet der kan fyldes med vand og vidjer. I kan også grave et hul i jorden og lægge en plastikpressening derned - og så fylde vand i det.

Pilen skal blødes op, til I kan bøje de tykke ender af pilegrenene 90 grader uden at de knækker eller barken sprækker. Det kan tage op til en uge. Så er pilen klar til at blive flettet.

Opbevar pilen i et fugtigt klæde, når I arbejder med vidjerne.

Fremstilling af kræmmerhuse
Skær en firkant ud af en papkasse. Firkanten skal være lidt større end omfanget på det kræmmerhus, du ønsker at lave. Tegn en cirkel efter en rund ting - f.eks. en desserttallerken - på det firkantede stykke pap.


Tegn kurvens form på et stykke pap - og stik huller til pilestagerne.
Tegning: Eva Wulff.

Marker huller
Nu skal du markere hvor hullerne skal være i periferien af den runde afmærkning på pappladen. Når pilen er 3 millimeter tyk skal hullerne sidde med cirka 2 centimeters afstand. Husk - der skal være et ulige antal huller! Når hullerne er markeret med blyant, borer du dem i pappladen med en syl (se tegning).


En pilegren med spids og rodende.
Tegning: Eva Wulff.

Sæt stager i
Nu skal du sætte stagerne i. Stagerne er de pilegrene, der danner kurvens skellet. Find lige så mange stager ,som der er huller og skær dem med et skråsnit i rodenden - så er de lettere at sætte i hullerne. Saml så pilegrenene med en snor eller en ståltråd i begge ender, så der dannes en form der ligner et fuglebur. Nu er skelettet dannet (se tegning).


Sæt stagerne i papstykket og bind i begge ender med ståltråd.
Tegning: Eva Wulff.

Flet pil
Placer stagerne lodret imellem benene, og lad papstykket hvile på lårene.

Nu kan du begynde at flette. Tag en ny pilegren, læg rod-enden ind mellem to stager og flet videre med pilespidsen. Foran en stage og bagved en stage, foran en stage og bagved en stage. Fortsæt sådan hele vejen rundt, indtil du ønsker at spidse kræmmerhuset mere til. Du klipper derefter hver anden pil og fortsætter arbejdet til du har flettet hele bunden.


Flet med pilespidsen - én foran, én bagved osv.
Tegning: Eva Wulff.

Afslutning
Til sidst binder du de sidste grene sammen, enten med et japansk øje eller ved at sno en pilegren omkring.


Sådan laver du et japansk øje.
Tegning: Eva Wulff.

Tag papstykket af.

Som afslutning kan du flette videre på kræmmerhuset foroven og eventuelt skabe et hul til ophængning og til sidst en afsluttende kant.


Sådan afslutter du kanten på kræmmerhuset.
Tegning: Eva Wulff.
 
 

Afsluttende kant på kræmmerhuset.
Foto: Sally Jørgensen.
 
Inspiration til modellen er hentet fra Birgit Østergaard-Jensens bog "Pileflet til gavn og glæde", 2001.
 
Brug kræmmerhuset i andre sammenhænge
Kræmmerhusene bruges til en form for nisseleg i klassen i forbindelse med klassens juletraditioner. I kan også koble forløbet på et historieforløb om husflid og håndværk om vinteren i bondesamfundet.
 

Baggrund

Om pileflet
I forløbet med pileflet vil eleverne tilegne sig viden om pil. Pil er et af skovens råmaterialer, der kan bruges kreativt i håndarbejde ved formgivning og fremstilling af produkter.

Pileflet er en gammel kulturteknik, som igen er blevet aktuel. Der er masser af forskellige ting, man kan flette af pil. Pileflet kan både indgå som individuelt arbejde eller i større projekter, hvor skolen skal udsmykkes.

Forhandlere af pilegrene og stiklinger:
Midtsjællands Pileavl
v. Helge Gyldenkærne
Langbjergvej 100
Skee
4370 Store Merløse
Tlf.: 5760 0021

Pilecentret
v. Erling Goldschmidt
Pederstræde 12
4242 Boeslunde
Tlf.: 5814 0227

Skolen på Knud Lavardsvej
v. Steen H. Madsen
Knud Lavardsvej 37
Haraldsted
4100 Ringsted
Tlf.: 5760 0534

Hvem, hvad, hvor

Fag:Håndarbejde
Klasse:4. - 6. klasse
Sted:Skov, Åbent land
Årstid:Forår, Sommer, Efterår, Vinter

Grej

 • Pil (se nedenfor)
 • Rosensaks
 • Syl
 • Tang
 • Ståltråd
 • Papkasser til skabeloner
 • Hobbykniv
 • Blyant

Tid

4 lektioner til at flette pil.

Undervisningsmål

Relaterede Fælles Mål for håndarbejde bliver sat ind her, når de nye Fælles...

Relaterede Fælles Mål for håndarbejde bliver sat ind her, når de nye Fælles Mål er klar i 2014.

Kolofon

Forfatter og foto: Sally Jørgensen, Fagkonsulent i håndarbejde, UVM.

Redaktør: Malene Bendix.

Tegninger: Eva Wulff.