KvælstofbindingKvælstofbinding

Bøgetræer og anemoner holder sammen på kvælstof i skoven.
Tegning: Eva Wullf efter Kåre Fog (1997): Økologi – en grundbog side 142Kvælstofbinding

Bøgetræer og anemoner holder sammen på kvælstof i skoven.
Tegning: Eva Wullf efter Kåre Fog (1997): Økologi – en grundbog side 142