Kvælstofkredsløb med nitrifikationKvælstofs kredsløb (med nitrifikation)

Kvælstofs kredsløb - hvor kvælstof bundet i dødt organisk materiale mineraliseres og nitrificeres til nitrat (NO3-), der optages i planter og via nitratreduktion bygges ind i plantens proteiner.
Tegning: Eva Wullf efter Kåre Fog (1997): Økologi – en grundbog side 138Kvælstofs kredsløb (med nitrifikation)

Kvælstofs kredsløb - hvor kvælstof bundet i dødt organisk materiale mineraliseres og nitrificeres til nitrat (NO3-), der optages i planter og via nitratreduktion bygges ind i plantens proteiner.
Tegning: Eva Wullf efter Kåre Fog (1997): Økologi – en grundbog side 138