Kvælstofkredsløbet

Kopiark der viser kvælstofs kredsløbKvælstofkredsløbet

Kvælstofs kredsløb. Fra luften fikseres frit kvælstof (N2) af bælgplanter og bakterier. Ved nedbrydning af dødt organisk materiale frigives kvælstof og ammonium. Nitrificerende bakterier omdanner først ammonium (NH4+) til nitrit og derfra videre til nitrat (NO3-). En del optages af planter, en del udvaskes, og en del denitrificeres til frit kvælstof (N2).
Tegning: Eva Wulff efter Lise Brunberg Nielsen (1971): Jordbundens Økologi side 85