Lær engelsk og matematik ind ude

Praktiske svenske håndbøger i ude-undervisning

De sidste år har den svenske Naturskoleforening udgivet flere praktisk anvendelige bøger om utomhuspædagogik i forskellige fag. Du kan finde en kort anmeldelse og link til bøgerne i FORSKNING > DIDAKTIK.

Kolofon

Malene Bendix