Læringsmiljø nærmiljø

Et hæfte om et forskningsprojekt, som undersøger nærmiljøet som læringsmiljø (2010)

Foto viser omslaget af Læringsmiljø nærmiljø.

Anmeldelse

Udgangspunktet for dette forsknings- og Udviklingsprojekt er at betragte byens offentlige rum som en ressource med stort iboende potentiale. Spørgsmålet er, hvordan skolers nærmiljø kan anvendes, således at disse med fordel kan supplere og optimere undervisningen?

Hent hæftet som pdf-fil.

Et samarbejde mellem Københavns Universitet og UCC-Læreruddannsen Zahle gav mulighed for at kombinere observationer og analyser af forskellige udeundervisningsforløb. Der blev lagt fokus på pædagogiske aktiviteter og udført landskabs- og oplevelsesanalyse af de forskellige områder, der blev benyttet. Ved at sammenligne resultater fra to parallelt kørende forsøg, har projektet sigtet mod at skabe en helhedsvurdering af emnet og formulere de i hæftet præsenterede anbefalinger.
 
De i alt 36 observationer af udeundervisningsforløb foregik på 10 forskellige lokaliterer i København fra sommeren 2008 til sommeren 2009. Udeundervisningen foregik i gåafstand fra skolerne for en klasse på folkeskolens mellemtrin og i følgeskab med blot én lærer.
 
Projektet er finansieret af Friluftsrådet, støttet med tips- og lottomidler til friluftslivet.
 

Bestilles hos

PDF-fil
Læringsmiljø Nærmiljø - hent hæftet som pdf-fil
 
Bestilling
Hæftet findes som pdf-fil og kan bestilles på sl@life.ku.dk.

Rapport
Hent også forskningsrapporten på Skov & Landskabs hjemmeside. 

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfattere:
Richard Hare, Klaus Bruun, Inge Regnarsson, Peter Bentsen, Majken Sundahl, Thomas B. Randrup, Ulrika K. Stigsdotter, Erik Mygind

Udgiver:
Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet, sl@life.ku.dk, 2010

ISBN:
978-87-7903-500-3 (elektronisk)

ISBN:
978-87-7903-499-0 (papir)