Learning about forest

Beskrivelse af det internationale skole-skov projekt LEAF


Her kan du læse om det internationale netværk af Skoven i Skolen projekter. Klik på det du vil læse om i listen nedenfor.

Learning About Forests

Skoven i Skolen deltager i et internationalt samarbejde, der hedder Learning About Forests (LEAF).

LEAF er et netværk af skov & skole projekter i hele verden. Formålet med netværket er:

 • at give lærere og elever i mange lande mulighed for at bruge skovene og træbranchen som en del af deres undervisning.
 • at skabe kontakt mellem lærere og elever i forskellige lande og støtte udveksling af viden, metoder og mennesker.
 • at give lærere og elever mulighed for at dele deres oplevelser og erfaringer internationalt.
 • at støtte eksisterende nationale skole-skov projekter.
 • at inspirere lande uden skole-skov projekter til at etablere nogle.
 • at være forum for international udveksling af ideer, erfaringer og materialer. 

Gennem LEAF får du mulighed for at kontakte elever og lærere i de andre lande. Mange af landene har ikke hjemmesider endnu, men de fleste arbejder på at få det. Her kan du finde links til eksisterende hjemmesider.

Sverige: Skogen i Skolan http://www.skogeniskolan.se/

Norge: Lære med Skogen www.skogkurs.no/lms

Finland: Skogsreflexen http://www.skogsreflexen.net/

Finland: Finsk Skovforening www.smy.fi/koulut

Mere om LEAF

Samarbejdet Learning About Forests, Europe blev dannet i 1998 under den uafhængige interesseorganisation Foundation for Environmental Education (FEE).

Årsagen var, at flere undersøgelser viste, at de europæiske skoleelevers viden om skov og træ er for dårlig. Mange elever tror, at de europæiske skove er ved at forsvinde, selvom der bliver plantet som aldrig før. Og de tror, det er dårligt at bruge træ, selvom man sætter et nyt træ, for hvert man fælder.

Alt det afspejler et samfund, hvor børn og unge vokser op fjernt fra naturen - med skræmmebilleder om naturødelæggelser, som deres vigtigste reference. Det skal LEAF være med til at ændre på, ved at udbrede kendskabet til skovens økologi, såvel som dens økonomi og kultur. Og give børnene mulighed for at være og lære og opleve i skoven.

LEAF bygger på tre grundidéer

 1. Aktiviteterne skal tilpasses lokale behov.
 2. Programmet skal afspejle alle de behov skovene opfylder for mennesker: økologiske, kulturelle, økonomiske og sociale.
 3. Der skal sættes fokus på det naturlige kredsløb, som skovbrug og produktion af træ er en del af. 

Hvilke lande er med

 • Sverige (1973), Norge (1981) og Finland (1976) har haft Skoven i Skolen i mange år og er med blandt grundlæggerne sammen med Danmark der dog først gik igang i 2000.
 • England og Portugal har lignende projekter om skovundervisning og er interesserede i at deltage.  
 • Italien, Irland, Cypern, Tyrkiet, Spanien, Lithauen, Syd Afrika, Rusland, Rumænien og Bulgarien er i gang med at bygge projektet op.
 • Frankrig, Holland, Tyskland, Kroatien, Letland, Estland og Indien er interesserede i at opbygge kampagner på længere sigt.

Succeskriterier

Målet er at nå en million lærere og elever i mindst 15 lande indenfor de næste 5 år. 

Andre kampagner

 • LEAF er det femte program under FEE, der i forvejen kører fire kampagner:
 • Blå Flag kampagnen, der skal hjælpe med at hæve kvaliteten af strande i Europa.
 • Grønt flag - grøn skole kampagnen, der støtter skoler i at bliver mere miljørigtige.
 • Young reporters for the Environment, der er med til at lære gymnasieelever at skrive om miljø.
 • Green Key - miljøcertificering af hoteller og restaurationer. 

Se mere om kampagnerne: http://www.fee.org/

 

Sekretariat og styregruppe

LEAF har for øjeblikket sekretariat i Norge og den internationale koordinator Bjørn Helge Bjørnstad. Bjørn Helge Bjørnstad er fagchef og ansvarlig for den daglige arbejde i LEAF og den daglige drift af det norske skole-skovprojekt Lære med Skogen. Du kan kontakte LEAF på følgende adresse:
 
LEAF
Skogbrukets Kursinstitutt
2836 Biri
Norge
Att.: Bjørn Helge Bjørnstad.
 
Telefon 61148200
Telefax 61148199
e-mail:
www.leaf-international.org  

Styregruppe

LEAF har en styregruppe der består af 4 repræsentanter fra skov, træ og friluftsliv fra Norge, Sverige, Finland og Danmark (repræsentant fra Friluftsrådet).