Leder

De nye udeskolelærere – og de
sundere, klogere og gladere børnde nye udeskolelærere – og de sundere, klogere og gladere børn

 
At flytte undervisningen ud af klasseværelset er på en gang let og svært. Skolens fag handler om verden udenfor skolen, og der er ikke noget mere naturligt end at arbejde med dem via iagttagelse og undersøgelse af virkeligheden.

Men man skal ikke underkende den gode udeskolelærer og det han/hun kan. Hvis læreruddannelsen skal implementere udeskolen og uddanne kompetente udeskole- og naturklasselærere, så skal der sættes specielt fokus på en række meget forskellige kompetencer, der når ud over den studerendes egne fag, f.eks.:

  • Kendskab til og viden om natur og naturfag
  • Praktisk erfaring med friluftsliv og turledelse
  • Erfaring med planlægning af faglige forløb i uderummet
  • Erfaring med at aktivere skolens fag i autentiske situationer, i naturen og de nære omgivelser.
  • Erfaring med forberedelse og bearbejdning inde, der styrker elevernes teoretiske udbytte af udedagen.
  • Evaluering og forbedring af egen praksis

cost / benefit

Udeskolen rummer store muligheder, men regelmæssigheden gør skoleformen tidskrævende. Hvis én af ugens dage flyttes ud året rundt, bliver 20 procent af skoletiden lagt i uderummet. Det stiller krav til kvaliteten og udbyttet af udeundervisningen og det fordrer veluddannede, tændte og dygtige lærere – vejledere, der kan overføre glæden ved deres fag og ved natur, bål, bevægelse og samvær til eleverne.

central debat

Det er seminariernes opgave at uddanne og efteruddanne disse lærere. Vi ser udeskoletanken brede sig i seminarieverdenen – og vi håber med denne hjemmeside at være med til at skabe en fælles platform for viden, ideer og netværk – men også, at skubbe til diskussionen om hvilke kompetencer seminarierne skal tilbyde i en uddannelse af udeskolelærere, så vi kan sikre det væsentligste udbytte af arbejdet i uderummet: sundere, klogere og gladere børn.

Kolofon

Malene Bendix