Legepladser i statens skove kan forbedre børns sundhed

Skov- og Naturstyrelsen og Sundhedsstyrelsen bag ny kampagne om bevægelse i skoven.


Uddrag af Skov- og Naturstyrelsens nyhedsbrev Skov & Natur:
 
Leg i det grønne bliver nu et element i Sundhedsstyrelsens nye kampagne, der skal få danske børn til at bevæge sig noget mere.
 
"Motion og bevægelse må gerne være sjovt og spændende for børnene, men det er jo ikke sikkert, at alle foksne rent faktisk er klar over de mange fuligheder i skovene. Som et led i vores nye kampagne gør vi derfor både skoler og skolefritidsordninger opmærksom på mulighederne for at lege i det grønne - og hver vil naturlegepladserne også komme ind i billedet", fortæller kampagneleder Lene Solskov gundorf fra Sundhedsstyrelsen.
 
Skov- og Naturstyrelsen har cirka 50 naturlegepladser fordelt på 20 skovdistrikter - og cirka 10 nye pladser er på vej. Samtidig er flere af pladserne ved at blive udbygget. Hertil kommer en lang række andre tilbud: forhindringsbaner, klatretove, hængebroer, tuneller, træhytter og mange andre ting. Her kan børnene boltre sig under åben himmel blandt træer og dyr i skovene.
 
Ifølge Sundhedsstyrelsen lever et stigende antal børn et alt for stillesiddende liv. Børn skal bevæge sig mindst en time om dagen, ellers risikerer de senere i deres liv bl.a. at blive overvægtige, få problemer med at koncentrere sig og blive ramt af hjerte- og kredsløbssygdomme, tarmkræft og diabetes 2, også kaldet gammelmandssukkersyge.
 
Det er gratis for både børn og voksne at bruge naturlegepladserne og de andre faciliteter i skovene:
 
"En af Skov- og Naturstyrelsens opgaver er jo netop at medvirke til at sikre danskernes velførd. Når det gælder naturlegepladserne lægger vi vægt på hele tiden at forbedre og vedligeholde dem, samt at bygge nye. Det skal nemlig både være sjovt og indbydende for børn at bruge skovene til motion", siger direktør i Skov- og Naturstyrelsen, Hans Henrik Christensen.

Kolofon

Skov & Natur

Skov & Natur er Skov- og Naturstyrelsens nyhedsbrev, der udkommer hver 14. dag. Nyhedsbrevet kan bestilles på www.skovognatur.dk.