Mindre stress hos børn i udeskole

Ny forskning fra Linkkjöping Universitet i Sverige viser, at børn der undervises meget ude er mindre stressede - og at deres lærere har det meget bedre.


Forskere fra Linköping Universitet i Sverige har målt, at elevernes stressniveau påvirkes af utomhuspedagogik - eller udeskole.
 
Forskerne målte på lærere og elever ved en skole i Linköping Kommune, både før og efter at skolen i løbet af et år flyttede en stor del af undervisningen udendørs fra 0. - 6. klasse. Lærere og elever blev sammenlignet med lærere og elever fra en referenceskole, der ikke flyttede undervisningen nogen steder.
 

mindre stress 

Resultatet var slåede. Elevernes niveau af stresshormonet kortisol sank betydeligt - især hos drengene. Et højt kortisolniveau tyder på stress - og stress har en dokumenteret negativ effekt på indlæringen, påpeger Anders Szczepanski, som har ledet forskningsprojektet på hjemmesiden www.tryggabarn.nu. Derfor burde utomhuspedagogik - eller udeundervisning - logisk set kunne forbedre elevernes læring. 
 

bedre stemning

På lærerne målte man på hvor aktive og koncentrerede de følte sig - og denne parameter, som man kaldte "stemningsleje", blev mærkbart forbedret. Også lærernes "sociale orientering", som var et mål for hvor samarbejdesvillige og hjælpsomme lærerne følte sig, blev forøget - og deres snaksalighed og velvære blev betydeligt forbedret.
 

kurser

Undersøgelsen er udført af Centrum För Miljö- og Utomhuspedagogik ved Linköpings Universitet. De lærere som skulle arbejde med utomhuspedagogik fik et kursus på universitetet, så de havde de nødvendige erfaringer og didaktiske viden for at kunne gennemføre en effektiv udeundervisning. Kig på http://www.liu.se/esi/cmu/.  
 

Kolofon

Malene Bendix