Motion giver højere intelligens

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk den 1. december 2009.


NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK 01.12.2009
 
Kære Læser
 
Her er nyheder og begivenheder om udeskole,
udendørspædagogik, friluftsliv o.l.
  
Foto: Malene Bendix
 
Læring med hjerne, hjerte og hånd. Foto: Malene Bendix.
 
**MOTION GIVER HØJERE INTELLIGENS**
En splinterny svensk undersøgelse af alle unge mænd
på session født fra 1950 til 1976 viser, at der er en
direkte sammenhæng mellem deres kondition og deres
intelligens. Analysematerialet er meget stort - og kan
også vise en sammenhæng mellem den 18-åriges kondition
og hvor højt op ad karrierestigen den enkelte kommer.
 
**UNDERVISNING ELLER UNDERHOLDNING**
Trine Hyllested har skrevet en bog om Naturfaglige
ekskursioner til eksterne læringsmiljøer i hele skoleforløbet.
Bogen får flotte anmeldelser i bl.a. Folkeskolen.
 
**REFERAT FRA MØDE I UDESKOLENET**
Forsinket billedreferat fra spændende møde i
UdeskoleNet med temaet "Den rummelige udeskole"
på Kompedal lejrskole ved Silkeborg.
 
**NÆSTE MØDE I UDESKOLENET**
...bliver den 15. april på Røsnæs Skole, som har
arbejdet med udeskole nogle år. Temaet er
et åbent spørgsmål, som vi håber deltagerne
vil være med til at besvare: "Hvad er udeskole
i udskolingen?". Der vil være både noget til
hjernen - og god tid til workshops.
Se det foreløbige program:
 
**FRILUFTSLIV OG PÆDAGOGIK**
Netværksdage om friluftsliv og pædagogik for børn
og unge med særlige behov den 18. marts 2010.
Find mere i Kalender:
 
**CONFERENCE ANNOUNCEMENT AND CALL FOR WORKSHOPS**
I Slovenien afholdes i 22. - 25. september 2010
en konference om outdoor learning for lærere,
naturformidlere og forskere. Find opslag og call
for workshops.
 
**SEMINAR OM UDDDANNELSER I NATUR OG FRILUFTSLIV**
Dansk Forum for natur- og Friluftsliv arrangerer i
samarbejde med Københavns Universitet m.fl. et
seminar om uddannelser i natur og friluftsliv.
Se foreløbigt program:
 
**KAN ÆNDER FLYVE**
Thor Hjarsen, naturvejleder ved Red Barnet,
har sendt os link til denne artikel om Red Barnets
arbejde med udsatte børn og friluftsliv.
 
**NYT FRA SVERIGE**
Movium har sendt nyhedsbrevet "Til Torgs" ud, med
nyt om utomhuspædagogik o.a. udeliv i Sverige:
 
**NYT FRA NORGE**
Her er link til to nye spændende norske hjemmesider,
som er værd at tjekke ud:
 
**GENPLANT PLANETEN**
35.000 børn har plantet 100.000 træer for et bedre
klima her i månederne op til klimatopmødet. Mange
af træerne er blevet til skoleskove og grønne
klasserum for udeundervisning. Det er der kommet
en masse sjov presseklip ud af. En del er samlet her:
 
**NORDISK RÅDS NATUR OG MILJØPRIS TIL I UR OG SKUR**
Det svenske "I Ur og Skur" fik i oktober tildelt
Nordisk Råds Natur- og Miljøpris. Stort tillykke.
 
Det var alt for nu. Hav gode dage ude og inde i december.
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix