Når læreren tager skolen ud af skolen

Trine Hyllesteds ph.d. afhandling om læring på naturskoler.


Tirsdag den 12. juni forsvarede Trine Hyllested sin ph.d. afhandling "Når læreren tager skolen ud af skolen" på Danmarks Pædagogiske Universitet - og bestod.
 
Afhandlingen undersøger bl.a. hvad eleverne får ud af et besøg på en naturskole - og påviser at lærerens engagement og deltagelse i besøget sammen med forberedelse og bearbejdning har meget stor indflydelse på eleverne faglige udbytte - uanset hvor dygtig naturvejlederen på naturskolen er.

lærerrolle

"Lærerne er generelt usikre på, hvilken rolle de skal påtage sig, når de er på stedet", siger Trine Hyllested til www.folkeskolen.dk. Hun beskriver i afhandlingen fem forskellige lærerstrategier eller roller i forbindelse med besøg på formidlingsstedet:
 
1. praktisk medarbejder
2. deltager i aktiviteter på lige fod med eleverne
3. koncentrerer sig om at det sociale til at fungere
4. lov og orden medarbejder
5. turist

et ekstra formidlingsled

Afhandlingen peger på at vi gennem de sidste 30 år har skudt et ekstra formidlingsled ind mellem læreren og virkeligheden, med dygtige og kompetente naturvejledere og formidlingsmedarbejdere på museer, science centre osv.
 
Hvor læreren i landsbyskolen for 100 år siden tog sine elever med uden for skole, på ekskursion i naturen, hos smeden og i kirken, og her selv stod for formidlingen, så følger mange lærere i dag eleverne ud til en professionel formidler og overlader eleverne til ham. Men det går ud over elevernes faglige udbytte.
 
"Lærerene kan nemlig noget, som ingen andre kan, heller ikke de højt kvalificerede og dygtige naturvejledere. Nemlig at formidle til netop de elever, der er på besøg", siger Trine Hyllested til www.folkeskolen.dk.  
 
Overordnet peger afhandlingen på, at læreren har en vigtig rolle at spille som netop lærer. En lærer, der inddrager besøget på naturskolen i et forløb ved at forberede eleverne på skolen, deltage som medundersøger med overordnet viden om såvel faget som klassen i løbet af besøget - og bearbejde besøget i klassen efterfølgende. Sjovt nok ligner det udeskolelærerens arbejdsmetode.

mere om afhandlingen

Du kan læse Trine Hyllesteds eget resume af "Når læreren tager skolen ud af skolen". Selve afhandlingen skulle komme til at ligge på DPU´s hjemmeside - og vi lægger en reference her når den er der.
 
Du kan læse Tonny Hansens artikel "Naturskoler som tidsfordriv" om Trine Hyllesteds afhandling på folkeskolens hjemmeside (se under nyheder 13. juni kl 8.00, hvis linket ikke virker mere).

mere om trine hyllested

Trine Hyllested er seminarielærer ved Holbæk Seminarium og naturvejleder. Hun kan kontaktes på th@holsem.dk.
 
Stort Tillykke!
 
 
 
Reference
Tonny Hansen, "Naturskoler som tidsfordriv", nyhed på www.folkeskolen.dk fra onsdag den 13. juni 2007 kl. 08:00.

Kolofon

Malene Bendix