Natur & menneske

Pressemeddelelse: Nyt center for viden og udvikling inden for friluftsliv og naturoplevelsernyt center for friluftsliv og naturoplevelser

 
Skov & Landskab ved Københavns Universitet har netop oprettet et nyt viden- og udviklingscenter for samspil mellem natur og menneske. Centret skal skabe synergi, nye udviklingsmuligheder og spændende tilbud inden for formidling, friluftsliv og naturoplevelser.
 
Foto: Lars Nygaard
 
Skov & Landskab har en stærk tradition for forskning og udvikling i friluftsliv, naturoplevelser og formidling. Derfor har centret netop oprettet et viden- og udviklingscenter for samspillet mellem natur og mennesker, i daglig tale Natur & Menneske.

naturoplevelser har betydning for livskvalitet

Mange institutioner og personer rundt om i landet arbejder professionelt med at give børn og voksne gode muligheder for at færdes ude og få lærerige naturoplevelser. Dette skaber grobund for en sundere og mere bæredygtig livsstil, fordi naturoplevelser og friluftsliv har stor betydning for livskvalitet og velfærd.
 
Både forskning og erfaring viser, at børn og voksne, der er aktive i naturen, får stimuleret deres sanser. De opnår større glæde, får mulighed for fordybelse og kan finde ro i en travl hverdag. Børn får bedre indlæringsmuligheder og bedre sociale relationer, når de undervises i naturen. 

natur & menneske samler forskning, viden og udvikling

Natur & Menneske skal understøtte det professionelle arbejde med nogle af de aktuelle udfordringer samfundet står overfor. Det nye center vil fokusere på arbejdet med formidling, naturoplevelser, pædagogik og sundhedsfremme i naturen. På tværs af forskning, udvikling og praktiske erfaringer og på tværs af relevante sektorer går Natur & Menneske nye veje for at skabe bedre resultater.
 
Natur & Menneske bliver en platform, der skaber:

• Samarbejde på tværs af organisationer, institutioner og fagpersoner
• Videndeling mellem de forskellige interessenter
• Praksisnære udviklingsprojekter, bl.a. på grundlag af den nyeste forskning
 
Centrets arbejde vil bl.a. udmøntes i dannelsen af netværk, oprettelsen af en portal på Internettet, udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af seminarer og konferencer. Alt sammen med fokus på et praksisnært udviklingsarbejde i samspillet mellem natur og menneske.
 
- En række kommuner, Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og andre organisationer har allerede vist deres store interesse i vores nye center, hvilket bekræfter, at vores satsning er den helt rigtige, fortæller direktør for Skov & Landskab, Niels Elers Koch.
 
Natur & Menneske er placeret på Skovskolen, Skov & Landskabs afdeling i Nødebo, lige op af Gribskov.

centret styrkes af stærk og erfaren styregruppe

Der er oprettet en stærk og erfaren styregruppe, for at styrke det nye center. Gruppen består af Leo Bjørnskov, tidligere departementchef i Miljøministeriet og i Videnskabsministeriet, Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet, Agnete Thomsen, vicedirektør i Skov- og Naturstyrelsen, Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød Kommune, Eske Groes, kontorchef i Kommunernes Landsforening, Michael Brockenhuus-Schack, viceformand i Dansk Landbrug og Jens Bjerregaard Christensen, skovrider i Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland.
 
Formanden for den nye styregruppe Leo Bjørnskov siger: - Skov & Landskab har en stor ekspertise inden for forskning, formidling og rådgivning. Naturen rummer mange muligheder og der er stor efterspørgsel på udfoldelse i naturen. Jeg er sikker på, at det nye center Natur & Menneske kommer til at gro og bidrage til en spændende udvikling.

yderligere oplysninger

Uddannelseschef Anders Bülow, Skov & Landskab, tlf. 4045 1154.

Prospekt for centret Natur & Menneske kan downloades på Skov & Landskabs hjemmeside.

Kolofon