Naturfag - overvejelser om uderummet

Naturformidling for pædagoger.

Bogens forside.

Anmeldelse

Bogen er målrettet pædagoger og pædagoguddannelsen. Den beskriver i et letlæseligt sprog teoretisk og praktisk hvordan uderummet kan bruges som pædagogisk redskab. Der er angivet både biologiske, pædagogiske og samfundsmæssige begrundelser for at anvende uderummet, og forfatteren giver faglige indgangsvinkler og praktiske råd til hvordan man kan arbejde ude.

En bog der favner meget, trods sin beskedne størrelse.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Forfatter:
Ophelia Achton, biolog og underviser på Ikast Seminarium og Viborg Seminarium, pædagoguddannelsen, CVU MidtVest.

Titel:
Naturfag - overvejelser om uderummet

Udgivelse
Kæphesten, Klim 2005

Andet:
163 sider, illustreret, 229 kr.

Anmeldelse:
Malene Bendix