Naturfag & udeskole

Toårigt CAND-projekt skal implementere udeskole i naturfagene på lærerseminarierne.


Center for Anvendt Naturfagsdidaktik (CAND) arbejder i de næste to år med at udvikle og implementere udeskole i naturfagene på lærerseminarierne.

En gruppe af undervisere fra CVUMidtvest, CVUStork, JCVU og CVU Jelling arbejder i de næste to år på at udvikle udeskole i en form, der særligt appellerer til naturfagene. Gennem studier og kurser udvikles et koncept, der kan præsentere hvordan udeskole og naturfag sammen kan arbejde med problemstillingerne omkring den manglende rekruttering til naturfagene, den store kønsforskel, de danske skoleelevers manglende naturfaglige kundskaber og det at skabe en rummelig folkeskole.

Dette arbejde skulle gerne føre til at udeskole bliver en central arbejdsform og undervisningsmetode i folkeskolens naturfag, og søges implementeret i den nye lov om læreruddannelse, der sættes i gang i skoleåret 2007/08.

Projektbeskrivelsen kan findes på hjemmesiden www.cand.nu under ”udvikling af praksisfelt”, projekt 5.3: Fra udeskole til udeundervisning i skoleforløbets naturfagsundervisning.

Projektleder Karen Barfod kan kontaktes på mail kb@cvumidtvest.dk

Kolofon

Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr. Nissum Seminarium

Karen Barfod, f. 1965, cand. scient et exam scient, er lektor på lærer-uddannelsen på Nørre Nissum Seminarium ved VIA University College. Karen har i en årrække arbejdet med udeskolefeltet som en del af lærer-uddanelsen og arbejder med at udvikle en praksis i udeskolen, der styrker fagene i folkeskolen. Er forfatter og medforfatter til en lang række artikler om emnet, aktiv debattør og foredragsholder.

 

Fra 2010 koordinator af program for outdoorpædagogik, VIA University College.