Naturlegepladser

- Et idehæfte udarbejdet af Friluftsrådet.

Forsiden af hæftet "Naturlegepladser".

Anmeldelse

Friluftsrådet udgav i 1998 et meget spændende idehæfte om naturlegepladser. Hæftet bygger på en konkurrence - og her er rigtig mange gode og konkrete ideer at hente til indretning af naturlegepladser - og legeredskaber.
 

Find idehæftet

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Titel
Naturlegepladser - et idehæfte udarbejdet af Friluftsrådet.

Forfatter
Naturvejleder Tina Nyrop Larsen

Tegninger
Bettina Brønnum Reimer

Forlag og distribution
Frie Børnehavers Forlag, Klerkegade 10 B, 1308 Kbh K, Tlf. 3314 8890.