Naturvejleder: Jan Kjærgaard, Silkeborg

Naturvejleder: Jan Kjærgaard, Silkeborg. Tager folk på ture i skoven, hjælper med at finde kontakter i skov og afholder kurser.Naturvejleder: Jan Kjærgaard

Tur i skoven, Kontaktfolk, Kurser

Tilbage
Tilbage

Jan Kjærgaard kan hjælpe med flere forskellige ting og er derfor på flere kort:

  • Tur i skoven: Folk der tager skoler på skovtur
  • Kontaktfolk: Folk der hjælper med at finde kontakter i skov og træ
  • Kurser: Folk der afholder kurser
  • Børn og træer: Udlevering af træer i forbindelse med bogmatrialet "Børn og træer"

Navn:

Jan Kjærgaard
Adresse: Naturstyrelsen, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg
Telefon: 7254 3943 (direkte)
E-mail: jkj@nst.dk  
Ansættelsessted: Naturstyrelsen
Baggrund: Biolog
Naturvejleder i Statsskovvæsenet.
Beskrivelse af tilbud til skoler: Ture i Naturen med varierende indhold, der aftales med lederen fra gang til gang, der tilbydes ture indenfor fagene natur og teknik, matematik, dansk, formning, historie

Eksempler
Skovens træer.

Smådyr i skovbunden
Vanddyr
Padder og krybdyr
Dyrespor

Svampe
Plantevækst og jordbund
Spiselige urter
Medicin og planter

Digtning og natur

Maling med naturmaterialer

Kulturspor i naturen

Hvordan laves aftale: Aftaler laves ved at den ansvarlige kontaktperson ringer, så aftaler vi tid sted og emne. Særlige ønsker og særlige hensyn. Kontaktpersonen skal være en der skal med ud på turen.
Klassetrin: frit
Hvor mange elever: Ubegrænset men udbytte og muligheder indskrænkes drastisk med antallet af deltagere
Andre muligheder (lejrskole o.a.): Alle gruppetyper er velkomne, både lejrskoler, fritidsklubber og grupper af voksne.
Kursus:

Naturvejlederen er en del af Skoven i Skolens Kursusnetværk. Dvs. at naturvejlederen afholder Skoven i Skolen kurser for lærere, lærerstuderende og andre interesserede. Kurserne kan være både korte (1/2 dag) og lange (flere dage fordelt over året).

Kurserne bliver ofte slået op på naturskoler o.l., men nogle af naturvejlederne tager også ud på skoler, og holder kursus for alle skolens lærere eller for lærerteams.

På kurserne vil I lære mere om hvordan I kan inddrage skov og træ og Skoven i Skolen i undervisningen.

Kontakt naturvejlederen hvis du er interesseret i et kursus.

Evt. pris: prisen afhænger af arrangementest længde og gruppetype