Ni millioner til svensk forskning i utomhuspædagogik og helse

Linköping Universitet i Sverige satser på tværvidenskabelig forskning i udeundervisning.


Børn har godt af at være ude. De bevæger sig mere og bliver mindre stressede. Uderummet er et effektivt klasseværelse i forhold til både læring og sundhed. Viden om uderummets potentialer som læringsarena er endnu ikke belyst tilstrækkeligt i forskningen - og den er heller ikke alment kendt, endsige accepteret i skolen.   

finansiering

Men nu satser Linköping Universitet på tværvidenskabelig forskning og formidling omkring utomhuspædagogik - (udeundervisning). Forskningen støttes af Erik Johan Ljungbergs udviklingsfond, der giver 5.75 millioner kroner til forskning omkring børns sundhed koblet til utomhuspedagogik. Med Linköping Universitets modfinansiering bliver det til sammenlagt 9 millioner.

samarbejde på tværs

Forsknings og formidlingsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Centrum för miljö- och utomhuspedagogik (CMU) ved Estetiska institutionen på Linköping Universitet og to institutioner fra Hälsuniversitet, Institutionen för molekylär och klinisk medicin (IMK) och Institutionen för hälsa och samhälle (IHS). Institutionerne kommer til at arbejde sammen om forskellige projekter gennem 4 år.
 
"Koblingen mellem pædagogiske insatser, psykosociale faktorer, adfærdsmæssig kortlægning og biologiske målinger gør denne indsats specielt værdifuld. Vi er allerede igang med et projekt sammen med HU-forskere, hvor vi viser at utomhuspedagogik faktisk minsker indholdet af stresshormon. Nu kan vi gå videre, siger Anders Szczepanski, forstander for CMU.

forskning og formidling

De 9 millioner skal blandt andet række til to doktorander med medicinsk og pædagogisk kompetence. Derudover skal CMU også drive et treårigt forskningsprojekt. En vigtig del af projektet er formidling af viden til beslutningstagere, lærere og resten af verden.

Kolofon

Linköping Universitet