Nordisk-baltisk konference om udeskole

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk den 13. april 2007

NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK DEN 13. APRIL 2007
 
Kære Læser
 
**KONFERENCE OM UDESKOLE**
Så er programmet til den nordisk-baltiske konference om
udeskole den 24. og 25. januar 2008 endelig faldet på plads
- og det er blevet MEGET spændende. De ypperste nordisk-
baltiske forskere med viden om udeskole og om hjerne og
læring i uderummet, har sagt ja til at være med - og vi er stolte
af at kunne præsentere en UDESKOLEDAG, der samler den nyeste
forskning i udeskole i Norden og Baltikum - og en HJERNEDAG,
der samler hjerneforskeres viden om kropsforankret læring og
læring i uderummet.
 
Konferencen henvender sig til alle med interesse for
udeskole, læring og sundhed - lærere, skoleledere, seminariefolk,
naturformidlere, forskere, beslutningstagere m.fl.
 
Se program og alt om tilmelding og priser:
http://www.udeskole.dk/site/kalender/448/
...og send gerne programmet videre til alle der kunne være
interesserede.
 
**MØDE I UDESKOLENET**
Og så er der ikke mange dage til næste møde i UdeskoleNet
på Den Frie Lærerskole i Ollerup den 18. april. På mødet skal vi
bl.a. finde en struktur for netværkets arbejde og diskutere en
evt. definition for udeskole i Danmark. Se programmet her:
http://www.udeskole.dk/site/kalender/458/
 
**EVALUERING AF UDESKOLE PÅ RASK MØLLE SKOLE**
Siden 2004 har Rask Mølle skole haft en naturklasse. Bjarne
Christensen, som er lærer for naturklassen, har sendt os en
beskrivelse af klassens arbejde, en evaluering set gennem elev-,
forældre- og lærerøjne, samt årsplaner og undervisningsforløb.
Du kan finde det hele i bunden af dokumentet på Skoven i Skolens
naturklassekort:
http://www.skoven-i-skolen.dk/default.asp?m=6&a=1222
 
Glædeligt forår!
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
www.udeskole.dk
www.skoven-i-skolen.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix