Ny bog om naturklassen fra rødkilde skole

De to lærere bag Naturklassen på Rødkilde Skole udgiver erfaringernotits

 
Til efteråret udkommer endelig lærernes bog om den meget omtalte Naturklasse på Rødkilde Skole. Bogens titel er "Naturklassen" og den er skrevet af de to lærere bag den berømte naturklasse, Lasse Bak Sørensen og Anne Mette Kaae Petersen i samarbejde med de to hjerneforskere Theresa Schilhab og Christian Gerlach. Bogen udkommer på Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag i august 2007.
 
Naturklassen på Rødkilde Skole arbejdede i skoven hver torsdag fra 2000 til 2003 - og de blev i den periode fulgt af et forskerhold fra Københavns Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet. Det kom er bl.a. den sammenfattende rapport, "Udeundervisning i folkeskolen", ud af. Erik Mygind der var leder af forskningsprojektet har samlet de vigtigste konklusioner i artiklen "Naturklasser i folkeskolen - et lærerrigt undervisningstilbud". Link til en del af delrapporterne kan findes i artiklen Rødkildeprojektet.

Kolofon

Malene Bendix