Nye artikler med ny viden om udeskole

Nyhedsbrev fra Skoven i Skolen den 21. november 2011.


NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK 21. NOVEMBER 2011
 
Kære Læser
 
Mørk er november - det er tid til fordybelse i læselampens skær. En række af de dygtigste forskere indenfor udeskolefeltet skriver i dette efterår artikler til Udeskole.dk, som kan "prove" og "improve" udeskole. Her er læsestof til de lange vinteraftner.
 
UDESKOLE - EN DEL AF SKOLENS UDVIDEDE LÆRINGSRUM
Arne Nikolaisen Jordet, som er førsteamanuensis, dr.philos, Høgskolen i Hedmark giver i en ny artikel en sammenfatning af kernen i udeskolepædagogisk tænkning og praksis. Han præsenterer en model, som tilbyder en ramme for forståelse af udeskole. Modellen bygger på forskningsbasret viden om udeskole og læner sig op ad centrale pædagogiske teoriområder, som kundskabsteori, læringsteori, dannelsesteori og læreplanteori - alt sammen på et levende og letforståeligt norsk. Vi er stolte over at kunne præsentere artiklen: 
 
UDESKOLE OG HANDLEKOMPETENCE
Hvad kan elever lære i naturen som led i uddannelse for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi i udeskolen arbejde med elevernes ejerskab, medborgerskab og handlekompetence? Lektor Søren Breiting fra Institut for Didaktik på Danmarks Pædagogiske Institut har skrevet en vigtig artikel om udeskole og handlekompetence:
 
SPROG I UDESKOLE
Dorte Vang Eggersen og Anne-Mette Bladt Jørgensen som er lektorer i dansk på Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, skriver om udeskolens potentiale for arbejdet med et bredt funktionelt genrekendskab i danskfaget. Artiklen er velskrevet og fyldt med gode, konkrete ideer til arbejdet med sprog i udeskole:
 
DET BIO-LOGISKE MENNESKE
Vores forståelse er forankret i det konkrete. I udeskolen møder eleverne den konkrete verden - og kobler den ved lærerens hjælp til abstrakte tanker, tegn og symboler i klasseværelset. Theresa Schilhab som er forskningslektor, Ph.d., ved Forskningscenter GNOSIS på Aarhus Universitet, diskuterer hvad det gør for læring.
 
HAVER TIL MAVER
Det økologiske natur- og skolehavekoncept "Haver til Maver" har eksisteret på Krogerup Avlsgaard ved Humlebæk siden 2006. Haver til Maver er blevet evalueret pædagogisk af et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Formålet er at fremskrive viden, der kan anvendes til videreudvikling af Haver til Maver og danne grundlag for, at Haver til Maver kan implementeres på andre gårde rundt om i landet. Du kan finde rapporten her:
 
JUL
Og så står julemåneden for døren. Find ideer til julepynt af lysesiv på Skoven i Skolens hjemmeside:
 
God læselyst! 
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator, redaktør og skribent)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix