Nyhedsbrev fra udeskole.dk

22. marts 2006


Kære læser

Udeskole.dk har modtaget adskillige nye artikler, rapporter og opslag. Se bare her:

tilbud om udeskoledag

Skoler der ønsker at arbejde med udeskole, eller at kvalificere deres pædagogiske arbejde i uderummet kan bestille en pædagogisk udeskoledag med lektor Karen Barfod fra CVU-MidtVest og naturvejleder Eva Skytte fra Dansk Skovforening.

Læs oplæg:
http://www.udeskole.dk/site/48/409/

naturfaglig dannelse for børn og unge

Trine Hyllested fra Holbæk Seminarium har sendt artiklen "Naturfaglig dannelse for børn og unge", der bl.a. indeholder 3 interviews om naturfaglig dannelse for forskellige aldersgrupper. Artiklen er resultat af arbejdet i en studiekreds i CVU-Sjælland, der skulle afdække hvordan undervisere bedst videregiver naturfaglig dannelse til børn og unge. Artiklen stammer fra bogen "Børn og natur - hvorfor og hvordan?", der for øjeblikket sælges billigt fra Holbæk Seminarium.

Læs artiklen:
http://www.udeskole.dk/site/teorilaering/401/

Læs anmeldelse af bogen:
http://www.udeskole.dk/site/didaktik/400/

nyt friluftsfag for unge

"Friluftslivets fænomenale dannelsespotentiale" hedder en meget spændende professionsbacheloropgave af Lasse Gilling, Institut for Idræt, Københavns Universitet. Opgaven argumenterer for nødvendigheden af et nyt friluftsfag for de unge i folkeskolens ældste klasser.

Læs rapporten
http://www.udeskole.dk/site/udeskole/390/

kriterier for det gode udeskoleforløb

Karen Barfod, CVU-Midt Vest og Eva Skytte, Dansk Skovforening har udarbejdet et spændende oplæg til et sæt kriterier for det gode udeskoleforløb. Artiklen er et midtvejsprodukt, der vil blive udvidet og bearbejdet, efterhånden som et udviklingsarbejde i samarbejde med tre udeskoler i Vestjylland viser resultater.

Læs første version af artiklen:
http://www.udeskole.dk/site/naturlaerer/397/

udbred kendskabet til nyhedsbrevet

Vi opfordrer alle til at hjælpe med at udbrede kendskabet til nyhedsbrevet fra www.udeskole.dk blandt kolleger og studerende og andre, der interesserer sig for undervisning i uderummet. Nyhedsbrevet kan blive et vigtigt link mellem de mange forskellige faggrupper, der arbejder med udeskole.
 
Alle kan melde sig til via hjemmesiden, hvor man i øverste højre hjørne kan finde knappen "Nyhedsbrev". Link til tilmelding http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 

Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix (koordinator)
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Tlf.: 3324 4266
E-mail: info@udeskole.dk
 
Formålet med nyhedsbrevet er at holde læseren
orienteret om udeskoleaktiviteter rundt om i landet.
Vi modtager med kyshånd indlæg til nyhedsbrevet.
 
Nyhedsbrevet udkommer når der er nyheder.
 
Ønsker du at opfordre andre til at at modtage nyhedsbrevet,
kan du henvise til adressen:
http://www.udeskole.dk/site/nyhedsbrev/
 
Her kan du også afmelde nyhedsbrevet, hvis du ikke
ønsker at modtage det længere.

Kolofon

Malene Bendix