Nyt dansk ph.d. projekt om udeskole

Stort forskningsprojekt skal give elever, lærere og pædagoger bedre muligheder for at udnytte grønne områder i den daglige undervisning.


Hvad betyder regelmæssig undervisning i naturen for børns indlæringsevne, sundhed, naturforståelse, sociale kompetencer og aktivitetsniveau?
 
Det skal cand.scient i idræt og psykologi og ph.d. studerende Peter Bentsen undersøge i ph.d. projektet "Udeundervisning og brug af grønne områder i skolen".

ny viden

Projektet skal udvikle ny viden om udeskole- og naturklassefænomenet i Danmark og samtidig undersøge udeskolers brug af natur og grønne områder i en undervisningsmæssig sammenhæng - og hvilke typer af naturlige læringsmiljøer der er behov for.

godt fat i virkeligheden

Ph.d.-projektet består bl.a. af en spørgeskemaundersøgelse blandt landets grundskoler og en række casestudier og kvalitative interviews med udvalgte lærere. Projektet tager bl.a. udgangspunkt i de cirka 60 skoler der har beskrevet deres udeskole-arbejde på naturklassekortetwww.skoven-i-skolen.dk.
 
(I forbindelse med undersøgelsen er det interessant at få registreret og beskrevet så mange udeskoler og naturklasser som muligt på kortet - og alle er velkomne til at sende beskrivelser ind på info@skoven-i-skolen.dk).

samarbejde på tværs af institutioner

Det nye ph.d. projekt løber over 3 år og er et samarbejde mellem Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Friluftsrådet, Institut for Idræt og N. Zahles Seminarium.

finansiering

Projektet finansieres af Skov & Landskab fra Det Biovidenskabelige Fakultet med 1,5 mio. kr. og Friluftsrådet med Tips- og Lottmidler med 600.000 kr.

find mere

Læs mere om ph.d. projektet i Peter Bentsens egen pressemeddelelse og i denne pressemeddelelse fra Skov & Landskab.
 
Læs mere om Peter Bentsen i dennes profil hos Skov & Landskab.
 
Flere oplysninger kan fås hos Peter Bentsen på tlf. 40 82 45 86 eller pbe@life.ku.dk

Kolofon

Malene Bendix