Nyt engelsk manifest om læring udenfor klasseværelset

Learning Outside the Classroom Manifesto - find det som PDF.


"We believe that every young person should experience
the world beyond the classroom as an essential part of
learning and personal development, whatever their age,
ability or circumstances."
 
fra "Learning Outside the Classroom Manifesto"
 

manifest for undervisning udenfor klasseværelset i england

I England har man udarbejdet et fælles manifest for læring udenfor klasselokalet - en læring hvor direkte erfaringer er af primær betydning. Det er ikke kun vigtigt hvad vi lærer, men også hvordan vi lærer det - og hvor
 
Manifestet er mægtig flot og du kan downloade det fra netstedet teachernet.gov.uk eller hente det direkte som PDF her (731 KB).
 

manifest for udeskole i danmark

I Danmark er vi netop nu ved at udarbejde et oplæg til et manifest i det nye UdeskoleNetværk som blev grundlagt i Skive i november 2006. Til næste møde den 18. april 2007 skal vi diskutere og færdiggøre oplægget på den Frie Lærerskole i Ollerup.
 

kom og vær med!

Alle deltagere i netværket er velkomne til at være med. Og alle er velkomne til at melde sig ind i UdeskoleNet (tilmelding til Peer Daugbjerg, pd@cvumidtvest.dk).
 
 
"There is only on thing more painful than learning from
experience and that is not learning from experience."
 
Archibal McLeish

Kolofon

Malene Bendix