Nyt forskningsprojekt om udeskole i byens parker

Fem forskningsinstitutioner samles om et tværvidenskabeligt forsknings- og udviklingsprojekt om uderummet og udeundervisningudeskole - læringsmiljø nærmiljøet

Hvordan kan byens grønne områder bruges i udeundervisning? Og hvordan skal de se ud og forvaltes, hvis de skal tilbyde optimale vilkår for læring?
 
Disse og andre spørgsmål om undervisning i byens grønne områder skal et nyt forskningsprojekt forsøge at afdække. Projektet løber fra sommeren 2007 til foråret 2008 og skal igennem iagttagelse af  udeundervisningsforløb på fire skoler "belyse latent potentiale for brugen af byens grønne områder i udeundervisning".

tværvidenskabeligt samarbejde

"Udeskole - Læringsmiljø nærmiljøet" er et tværvidenskabeligt forsknings- og udviklingsprojekt om uderummet og udeundervisning, der foregår i et samarbejde mellem Skov & Landskab, KVL, N. Zahles Seminarium, CVU København & Nordsjælland og Institut for Idræt, KU.
 
Projektteamet består af:
 
Københavns Universitet, Skov & Landskab:
- Ulrika Stigsdotter
- Berit Ipsen Hansen
- Richard Hare
- Thomas Randrup
 
N. Zahles Seminarium:
- Inger Ragnersson
- Klaus Bruun
 
Københavns Universitet, Institut for Idræt:
- Erik Mygind

Kolofon

Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.dk

Malene Bendix er cand.scient i biologi, journalist og lærebogsforfatter. Hun har siden 1999 arbejdet med udeundervisning og udeskole som koordinator for projektet Skoven i Skolen og subprojektet Udeskole.dk.