Nyt nationalt center for natur, teknik og sundhed

65 millioner til nyt nationalt center for natur, teknik og sundhed.
Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet 11.11.2008.


I disse år pibler det frem med opfinderkonkurrencer i natur og teknik og nye elektroniske undervisningsforløb, der skal gøre naturvidenskab spændende.

pressemeddelelse

Der er hjemmesider for klimaundervisning og forskningsskibet Galatheas resultater. Og over hele landet kommer elever i praktik i private virksomheder og snuser til bioteknologi, produktion eller forskning. Andre igen viser så stort talent i gymnasiet, at de deltager i projekterne på universiteterne. Og over hele landet er der naturvidenskabelige festivaler og cirkusforestillinger til at fange de unges interesse.
 
Der er med andre ord rigtig mange initiativer for at fremme interessen for naturvidenskab, teknik og sundhed. Nu skal erfaringerne fra de mange initiativer samles, vurderes og videregives af et nationalt center for natur, teknik og sundhed, som skal hjælpe med at danne overblik og udbrede de gode eksempler til skoler og uddannelsesinstitutioner over hele landet.
 
Centret bliver etableret efter norsk forbillede og på anbefaling af arbejdsgruppen til forberedelse af en national strategi for natur, teknik og sundhed, hvis anbefalinger blev offentliggjort i rapporten ”Et fælles løft”.
 
”Jeg er meget glad for, at vi nu får et naturfagscenter i Danmark, som kan sikre, at alle de mange gode initiativer bliver spredt ud og brugt i undervisningen. Inspirationen kommer fra Norge, hvor jeg besøgte det norske naturfagscenter sammen med nogle dygtige danske lærere og professor Nils O. Andersen. Med disse midler har vi nu sikret driften, men jeg håber, at mange private donatorer vil melde sig på banen, så vi kan få et virkelig flot center,” siger Bertel Haarder.
 
Centrets hovedopgaver bliver:
at understøtte fornyelse af undervisningens form og indhold og bidrage til at skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
  • at udvikle efteruddannelse af lærere, så der sker en løbende kvalitetsudvikling af undervisningen, og så interessen blandt elever fremmes
  • at skabe et bedre samspil mellem forskellige sektorer, både mellem det formelle uddannelsessystem og uformelle læringsmiljøer (private og offentlige virksomheder, museer, oplevelsescentre mv.) samt mellem forskellige dele af uddannelsessystemet
  • at bidrage til skabelse af danske netværk for undervisere, kommuner, uformelle læringsmiljøer mv. med henblik på videndeling og struktureret erfaringsopsamling
  • at indgå i internationale netværk med tilsvarende udenlandske centre med henblik på viden­deling
  • at indsamle og formidle erfaringer fra praksis og forskning i fagdidaktik med henblik på formidling af viden til brug for evidensbaseret udvikling af undervisningsmaterialer mv.
Centeret modtager tilskud fra Undervisningsministeriet og kan derudover modtage tilskud fra andre ministerier samt tilskud fra private fonde, virksomheder og organisationer. Centeret kan have indtægter fra indtægtsdækket virksomhed, ligesom det kan samfinansiere projekter med andre parter: Institutioner, virksomheder, fonde, organisationer.

økonomi

Undervisningsministeriet skønner, at de statslige udgifter til etablering og drift af centeret udgør 15 mio. kr. i 2009, 10 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.
 

Kolofon