Odense deklarationen

Deklaration fra Nordisk Parkkongres 6 Bynært friluftsliv i Norden, 2005.

Løn blomstrer.
Den 26. august 2005 vedtog en lang række nordiske parkforvaltere, friluftsorganisationer og forskere en deklaration i forbindelse med Nordisk Parkkongres & Bynært friluftsliv i Norden. Deklarationen sætter fokus på de grønne områder i byen, og på børn, voksne og gamles mulighed for at benytte disse. Odense Deklarationen består af 11 hensigtserklæringer fordelt på overskrifterne
  • Planlægning
  • Formidling - sundhed
  • Tilgængelighed
  • Økonomi.
Under "Formidling - Sundhed" står der bl.a.:
  • "Skoler bør opmuntres til, og støttes i at skabe mulighed for udeundervisning."
  • "Institutioner for såvel børn som ældre bør inddrage byens grønne områder, herunder fokusere på friluftsliv og naturaktiviteter i deres hverdag, hvilket også omfatter oplevelser både i nærmiljøet, i skove og i større naturområder."
  • "Forskningen bør fortsat dokumentere og videreudvikle viden om brugen af grønne områders betydning for befolkningens mentale og fysiske sundhed."
En række organisationer og forskere har underskrevet deklarationen.
 
Hent Odense Deklarationen (Word-fil).

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon