Officielle lovtekster om adgang til naturen

Her er nogle ret svære tekster fra de love der har noget med skov at gøre.

Du kan finde de officielle - og opdaterede - lovtekster om adgang til naturen på hjemmesiden retsinformation.dk.
 
Regler om adgang og færdsel:
 
Naturbeskyttelsesloven: