Outlines - internationalt samarbejdsprojekt om udeskole

CVU Midt-Vest sætter udeskole på skoleskemaet i samarbejde med læreruddannelser i Sverige, Norge, Estland, Tjekkiet og Frankrig.


CVU Midt-Vest har gennem EU's COMENIUS program fået bevilget projektet OUTLiNES med et samlet budget på 444.000 Euro. Det er den hidtil største bevilling der er givet til ”Udeskole” indenfor læreruddannelsen, og pengene kommer til at gå til at udvikle og gennemføre læreruddannelse i udeskole i 6 europæiske lande.
 
 
Pletskud. Lektor Karen Barfod, CVU Midt-Vest er idekvinde bag og pædagogisk leder af det nye OUTLiNES projekt. Foto: Kasper Kamuk.

udeskole

Udeskole er en skoleform, hvor børnene undervises regelmæssigt uden for klasseværelset, i natur- eller kulturmiljøer i nærområdet, feks i skoven, på posthuset, ved kæmpehøjen, i supermarkedet. Børnene arbejder med skolens almindelige fag og inden for folkeskolens mål, men på en måde, hvor hele barnet sættes i bevægelse. Når vi lærer, lærer vi på vidt forskellig måde, og i udeskolen lærer børnene om verden i verden, og lærer om tingene i deres sammenhæng.

nye udfordringer ude

Til læreren stiller udeskolen helt andre krav om viden, kunnen og indsigt end dem man udvikler bag kopimaskinen. Læreren skal kunne se fagenes centrale kundskabsområder ude i verden, og skal kunne gribe situationen – det der kaldes for ”den døde mus pædagogik”. Vækkes børnenes nysgerrighed af en død mus på vejen, ja så skal vi kunne fortælle om den, få børnene til at tænke videre og give dem lyst til at lære.

udeskole i læreruddannelsen

Selvom udeskoleformen er vidt udbredt, særligt i Norge, og i kraftig vækst herhjemme, savnes der stadig en formel uddannelse af lærere til den. For hvordan lærer man at kunne gribe dagen, timen og musen, vildgæssenes gækgæk over efterårshimlen og vaskeriets hvæsen uden at miste fæstet og målet med skolen ? Hvordan lærer læreren at se pædagogik som kunst, og at kunne slippe grebet og få ”den løshed i håndleddet, som udeskolen fordrer” ?

internationalt samarbejde

Dette projekt, der er et samarbejde mellem universiteter med læreruddannelse i Norge, Sverige, Estland, Tjekkiet, Frankrig og så CVU Midt-Vest, skal udvikle fælleseuropæiske kurser for lærerstuderende og afprøve dem. Udviklingen sker altså i et samarbejde mellem seminarielærere og studerende, der undervises i eget hjemland samt i udlandet. Der er også bevilget midler til de studerendes rejser og ophold. For de lærerstuderende betyder det deltagelse i frivillige kurser på hjemseminariet og mulighed for deltagelse i internationale specialkurser, feks kunst og håndværk i uderummet, ”Outdoor education, Art and Handcraft ” andre steder i Europa.

cvu midt-vest

Med denne bevilling markerer CVU Midt-Vest sin position som et af de områder, hvor arbejdet med udeskole i læreruddannelsen er længst fremme, og nu også opnår international opmærksomhed og anerkendelse. ”Det er bare rigtig dejligt og sjovt at al det græsrodsarbejde, vi har arbejdet med de sidste år nu vokser og får både national og international opmærksomhed. Der er helt rigtigt at få børnene ud, også i skolesammenhænge, men det er også vigtigt at få kvalificeret det der foregår derude. Og det giver denne bevilling os mulighed for at gøre endnu mere ved. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet !” siger Karen Barfod, der er lektor ved Nr Nissum Seminarium og HF og krumtap i udeskolearbejdet.

Den omfattende ansøgning er skrevet af international afdeling ved CVU Midt-Vest, og ansøgningen er imødekommet helt uden reduktion. ”At vi har fået alle de ansøgte midler er helt usædvanligt, og et meget godt signal fra EU – Kommissionen i Bruxelles” siger Peter Wellendorf, der er leder af international afdeling.

første møde

Det indledende møde holdes på Nr Nissum Seminarium og HF d. 4. og 5. december 2006.
 
Læs mere om Karen Barfod og OUTLiNES projektet på Nørre Nissum Seminariums hjemmeside.

Kolofon

Karen Barfod, lektor ved VIA University College, Nr. Nissum Seminarium

Karen Barfod, f. 1965, cand. scient et exam scient, er lektor på lærer-uddannelsen på Nørre Nissum Seminarium ved VIA University College. Karen har i en årrække arbejdet med udeskolefeltet som en del af lærer-uddanelsen og arbejder med at udvikle en praksis i udeskolen, der styrker fagene i folkeskolen. Er forfatter og medforfatter til en lang række artikler om emnet, aktiv debattør og foredragsholder.

 

Fra 2010 koordinator af program for outdoorpædagogik, VIA University College.