Pædagogiske ideer

Kort om de pædagogiske ideer, som Skoven i Skolen og Udeskole.dk bygger på.

Børn på udeskoletur.


Idegrundlag

Skoven i Skolen arbejder for, at alle børn får mulighed for at blive undervist ude i naturen og kulturen. Projektet pædagogiske idegrundlag har fra starten i 1999 været:

  • Undervisningen skal især være baseret på udeaktiviteter i skov, natur og kultur.
  • Der skal være materialer i og ideer til alle Folkeskolens klassetrin og fag.
  • Lærerne skal rustes til selv at planlægge og gennemføre undervisningen.

Teoretisk baserer vi vores materialer udeskoleideen, men det står dig frit for at bruge materialerne, som du vil. Klassen kan tage ud én gang om året - eller én gang hver uge. Vi håber bare at kunne være med til at styrke læreres og elevers lyst til at supplere den teoretiske undervisning inde i klasseværelset med praktisk undervisninge i natur og kultur i skolens omgivelser.

Hvad er udeskole

Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne på inde-dagene til en hel undervisning.

Udeskole er altså ikke bare en ugentlig skovtur. Det er en pædagogisk arbejdsmetode, hvor undervisningen udendørs integreres i den almindelige undervisning i klassen – og støtter og styrker denne. Eleverne afprøver den teoretiske viden og de færdigheder de får indendørs, ved at arbejde konkret med dem i uderummet. De bruger fagene aktivt. De måler, beregner, saver og slår knob for at bygge en bivuak til at overleve i. De læser og tæller og sammenligner og iagttager, for at finde ud af, hvad det var for et kryb der røg i faldfælden i nat. Drivkraften er nødvendighed og nysgerrighed. Og alle fag kan inddrages – enten enkeltvist, så man arbejder koncentreret med dansk i skoven, historie i skoven eller matematik i skoven – eller i tværfaglige forløb. Det er vigtigt her at understrege, at udeskole bruger uderummet som pædagogisk rum for alle fag – ikke bare biologi eller natur/teknik.

Du kan læse Arne Jordets definition af udeskole og UdeskoleNet´s definition af udeskole i Danmark her på hjemmesiden.

Udeskolebevægelsen i Danmark

Skoven i Skolen og Udeskole.dk er en aktiv del af udeskolebevægelsen i Danmark:

  • Vi har har siden projektstart i 1999 udviklet undervisningsforløb og aktivitetesideer til udeundervisning i alle fag og på alle klassetrin i grundskolen (Se Aktiviteter og Materialer)
  • Vi har siden 2000 formidlet viden om udeskole og udeundervisning via kronikker, foredrag, kurser og konferencer - og har sammen med vores store netværk af naturvejledere afholdt kurser i udeskole over hele landet.
  • Vi har siden 2006 samlet en lang række forskning sammen på hjemmesiden Udeskole.dk, som du nu kan finde i menuen Udeskole Teori. Her kan du finde en mængde viden om udeskolens teori og praksis - altså forskellige svar på spørgsmålene "Hvorfor udeskole? og Hvordan udeskole?".
  • Vi var i 2006 med til at starte og køre netværket/foreningen UdeskoleNet, som samler alle med interesse for udvikling af udeskole i Danmark.
  • I 2014 samler vi de to hjemmesider www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk i et superværktøj, som kobler udeskolens teori og praksis sammen og samtidig kan hentes på alle platforme - og udnytte internettets muligheder for at brugerne kan dele og kommentere indhold. Vi håber denne hjemmeside kan være med til at fremme udeskole i Danmark.
  • I 2021 og 2022 revitaliseres Skoven i Skolens organisation og hjemmeside. Hjemmesiden får i den forbindelse ny visuel identitet.

Ny hjemmeside - nye muligheder

Størstedelen af Skoven i Skolens materialer findes frit tilgængeligt for alle på internettet. Lærere og elever kan selvstændigt hente de materialer, der svarer til deres fag og interesser. Med den nye hjemmeside er det nu muligt at hente viden, ideer og materialer fra alle digitale platforme: computere, tablets, mobiltelefoner osv. Og det er muligt at dele ideer og materialer og kommentere de eksisterende ting. Bon appetit!

Samarbejde og inklusion

Skoven i Skolens materialer lægger op til, at børnene arbejder i små grupper der bliver sluppet løs i skov, natur og kultur. Grupperne fungerer som en selvstændig enhed, hvor børnene undersøger og oplever sammen – og hver især bidrager til opgaveløsningen med det, de er gode til. Skoven giver på den måde eleverne mulighed for at udvikle deres sociale færdigheder – og for at se hinanden fra nye sider.

Inde - ude - inde

Skoven i Skolens materialer bygger på bevægelsen Inde - ude - inde. Dvs. at lærer og elever forbereder sig på udeundervisning i skolen – udforsker og erfarer gennem aktiviteter i skov, natur og kultur – og bringer det hele med sig tilbage til skolen til bearbejdning og refleksion.

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.

Fotograf: Frank Juel.