Pressemeddelelse

Politisk og forskningsmæssig opbakning til udeskole på vellykket udeskolekonference

Politisk og forskningsmæssig opbakning til udeskole på vellykket udeskolekonference

 
”Målet er, at få børnene tilbage til naturen,” Miljøminister Karen Ellemann.
 
”Det vil ikke være muligt at realisere skolens dannelsesambition, uden at tage skolens omgivelser i brug som ressource i oplæringen,” Dr. Arne Nikolaisen Jordet fra Høgskolen i Hamar i Norge.
 
”In Denmark you have something special - your udeskole concept. You have something to offer rest of Europe,” Dr. Robbie Nicol, School of Education, University of Edinburgh, Skotland.
 
”En udendørs revolution i skolerne”. Det var ordene Miljøminister Karen Ellemann hæftede på udeskole, da hun åbnede konferencen ”Udeskole, faglighed og læring” på Vingsted Historiske Værksted. ”Udeskole breder sig nedefra over hele Danmark. Miljøministeriet har fra starten bakket op om denne udvikling – og det bliver vi ved med,” lovede Miljøministeren, som glædede sig over, at et stigende antal børn får lov at supplere undervisningen inde i klassen med undervisning ude i naturen.

Nødvendig udeskole

Og udeskole er en nødvendig udvikling. ”Det vil ikke være muligt at realisere skolens dannelsesambition, uden at tage skolens omgivelser i brug som ressource i oplæringen.” Det var hovedbudskabet fra en af de fremmeste forskere indenfor udeskole, Dr. Arne Nikolaisen Jordet fra Høgskolen i Hamar i Norge. Arne Jordet præsenterede otte kendetegn ved den gode udeskole, som han har identificeret i sin nye bog ”Klasserommet udenfor”. Den teoretiske undervisning indendørs skal suppleres af praktiske aktiviteter ude, hvor eleverne selv udforsker verden, arbejder praktisk, kreativt og problemløsende. Eleverne skal bruge deres krop og sanser når de lærer – og så skal de bruge hinanden sprogligt og socialt. Målet er, at børn, ved at lære med både hoved, hjerte og hånd, får lov at udvikle sig som hele mennesker, der lærer for livet.

Udeskolemedicin

Konferencens 90 deltagere fik lov at tage deres egen medicin. De teoretiske oplæg blev suppleret af 12 praktiske workshops ude i landskabet. Der blevet lavet sæbe og vandhjul i fysik/kemi nede ved åen, spillet Quidditch for mugglere på en mark i engelsk, Vingsted sø blev målt op i matematik, i kristendom kunne man placere sin næste i cirkler og i historie/sløjd var opgaven: snit et vinget væsen som kan stå. Konferencen var planlagt som et lærende møde, så deltagerne imellem oplæg og workshops fik mulighed for at deres egen viden i spil i diskussioner med hinanden.

En verdensomspændende revolution

”Around the world is a revolution going on in teaching. How can education respond to sustainability or citizenship?” sagde konferencens anden oplægsholder Dr. Robbie Nicol fra School of Education, University of Edinburgh i Skotland. Revolutionen tager udgangspunkt i et behov for at reagere på det stillesiddende børneliv – og behovet for udvikling af en mere bæredygtig livsstil og for dannelse af ansvarlige og aktive medborgere.
 
Robbie Nicol mener, at vi i Danmark har noget særligt at tilbyde det internationale begreb outdoor education med vores udeskole. I England og den engelsksprogede verden er outdoor education tit forbundet med vildmarksekspeditioner, som kun er mulige at realisere få gange i løbet af elevernes skoletid. Det nordiske udeskolekoncept tager udgangspunkt i regelmæssig, faglig undervisning i natur og kultur i skolens nære omgivelser. Det er meget lettere at realisere.

Resolution

Deltagerne på konferencen vedtog en resolution, som opfordrer alle skolens interessenter til at arbejde for, at udeskole bliver almindelig udbredt i Danmark, så:
  • alle børn får mulighed for at lære i udeskole ét eller flere år af deres skoletid,
  • alle lærer- og pædagogstuderende får erfaringer med udeskole i løbet af deres studietid,
  • alle lærere får mulighed for at efteruddanne sig indenfor udeskolefeltet.

 

Yderligere information

Konferencen ”Udeskole, faglighed og læring” blev arrangeret af VIA University College og Skoven i Skolen, www.skoven-i-skolen.dk. For mere info kontakt: Skoven i Skolen, malene@skoven-i-skolen.dk, eller Karen Barfod, VIA University College,  ksba@viauc.dk.

Hvad er udeskole

I udeskole supplerer klassen regelmæssigt den faglige undervisning i klasseværelset med undervisning ude i natur og kultur omkring skolen. Find også mere om udeskole på www.udeskole.dk og find materialer til udeskole på www.skoven-i-skolen.dk.

Kolofon