Rødliste

En liste over dyr og planter, der er forsvundet, ved at forsvinde eller sjældne i Danmark

Foto af en stor hornugle.

Rødlisten

En del dyre og plantearter er forsvundet, eller ved at forsvinde, fra Danmark. Naturstyrelsen udgiver med jævne mellemrum en liste over de danske dyr og planter, der er forsvundet, ved at forsvinde eller sjældne – og som vi skal være specielt opmærksom på at beskytte. Den liste kalder man for Rødlisten – og det er interessant læsning.

Hvor mange ?
Der er 3142 arter på Rødlisten fra 1997.

  • 343 arter regnes for at være forsvundet fra Danmark.
  • 1608 arter regnes for at være truede eller sårbare i Danmark
  • 1.191 arter regnes for at være sjældne i Danmark

Over halvdelen (54 %) af arterne på Rødlisten lever i skoven.

Her er Rødlisten fra 1997:
 

Artsgruppe Artsantal
i Danmark
Forsvundet(Ex) Akut truet(E) Sårbar(V) Sjælden(R) Rødlistede
arter i alt
Svampe 3000 31 157 248 442 878
Laver 950 81 111 205 177 574 
Karplanter      1050 23 36 66 95 220
             
Døgnfluer 42 5 8 4 3 20
Slørvinger 25 2 2 3 3 10
Guldsmede 50 4 4 7 6 21
Bredtæger 56 0 2 7   6 15
Biller 3674 144 233 328 259 964
Vårfluer 168 10 3 12  29 54
Natsommerfugle 900 13 12 45 71 141
Køllesværmere 8 1 3 0 5
Dagsommerfugle 73 9 8 18 1 36
Svirrefluer 269 2 10 21 53 86
Kvægmyg 24 0 2 2 3 7
             
Ferskvandsfisk 38 2 1 15
Padder 14 0 1 3 1 5
Krybdyr 7 2 0
             
Fugle 200 14  15 14 31 74 
Pattedyr 50 0 1 10 4 15
             
 I alt 10.598* 343 611 997 1191 3142

* Rødlisten 1997 behandler 19 plante- og dyregrupper med et samlet artsantal på 10.598 arter, eller omkring 1/3 af alle kendte arter fra Danmark.

Kilde: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Udgivet af Miljø- og Energiministeriet 1998, Danmarks Miljøundersøgelser og Naturstyrelsen.
 
Se hele rapporten om Rødlisten her på Naturstyrelsens hjemmeside.
 

Gul-listen
Fra 1997 har Skov- og Naturstyrelsen også udgivet en gul liste over planter og dyr, der er i tilbagegang – og arter som Danmark har et særligt ansvar for, fordi de er specielt tilknyttet vores land. Du kan se Gullisten på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvem, hvad, hvor

Sted:Skov, Sø og å, Kyst og hav, Åbent land
Årstid:Sommer

Kolofon

Forfatter: Malene Bendix.
Foto: NaturGrafik.dk