Rapport fra forsknings- og udviklingsseminar om udeskole

Seminaret foregik på Skov & Landskab, Københavns Universitet 21.04.2009. Find rapporten her.


Skov & Landskab ved Københavns Universitet afholdt et Forsknings og Udviklingsseminar om udeskole i Danmark. Rapporten fra seminaret er nu kommet - og du kan finde rapporten som PDF-fil (6 MB)
 
Programmet for dagen kan du finde nedenfor.
 
Fuglekigger. Foto: Malene Bendix
 
Fuglekigger. Sort sol. Foto: Malene Bendix.
 
Tid: Tirsdag den 21. april 2009, fra klokken 9.30 - 16.30
 
Sted: Skov & Landskab, Københavns Universitet. AA301 (2. sal Øst)
 
Tilmelding: Interesserede observatører er velkomne i det omfang der er plads til det.  

program for dogmeseminar

Find den fulde invitation som PDF-fil.
 
09.30-10.00
Kaffe, velkomst, præsentation mm.
 
10.00-13.00
Seks projekter a 15 min. præsentation og 15 min. diskussion med pauser.
 • Malene Bendix: Projekt om udeskole i Danmark støttet af Friluftsrådet
 • Simon Enemærke: Spot en Tomt
 • Inge Regnarsson og Klaus Bruun: Udeskoleprojekt på Gerbrandtskolen
 • Robert Gräfe: The Norwegian uteskole. An explorative study of the influence of teachers’
  subjective relationship to nature on there practical work in school.
 • Karen Barfod: Project OUTLiNES & nyt Leonardo projekt
 • Richard Hare: Udeskole i nærmiljøet
13.00-14.00
Frokost for egen regning.
 
13.00-16.00
Fem projekter a 15 min. præsentation og 15 min. diskussion med pauser.
 • Niels Ejbye-Ernst: Hvilken forskel gør naturbørnehaver?
 • Poul Hjulmann Seidler: Forprojekt for en national styrket indsats for udeskoleundervisning
 • Peter Bentsen: Udeskole i Danmark – realiteter, muligheder og udfordringer
 • Dorte Vind: Udeskole i Esbjerg Kommune
 • Nicolas T. Hentzel: Udeskole i udeskolingen
16.00-16.30
Farvel, opsamling mm.
 
Arrangement Peter Bentsen, pbe@life.ku.dk.

Kolofon