Rapport fra nordisk-baltisk udeskole-konference på pdf

Find og download konferencerapport med mange kloge ord.

Konferencerapporten fra konferencen "Sundere, klogere, gladere børn. Udeskole - læring med hjerne, hjerte og hånd" udkom på papir i oktober 2008. Du kan finde rapporten som PDF fil i menupunktet FORSKNING > UDESKOLE.

Kolofon

Malene Bendix