Resolution om udeskole i Danmark 2010

Resolution vedtaget af deltagerne på udeskolekonferencen ”Udeskole, faglighed og læring – i praksis” den 31. august og 1. september 2010 i Vejle.

Glade udeskoledrenge.

Den 31. august og 1. september 2010 mødtes 90 lærere, læreruddannelsesfolk, studerende, pædagoger, forskere, formidlere mfl. til konferencen ”Udeskole, faglighed og læring – i praksis” på Vingsted Historiske Værksted ved Vejle.

På konferencen blev vi enige om følgende resolution:
 

Resolution om udeskole i Danmark 2010

National og international forskning viser, at udeskole kan have en positiv effekt på elevernes læring, deres motivation for læring, fysiske aktivitetsniveau, sundhed og på det sociale miljø i klassen. Ud fra denne viden opfordrer vi alle skolens  interessenter til at arbejde for, at udeskole bliver almindelig udbredt i Danmark, så:
  • alle børn får mulighed for at lære i udeskole ét eller flere år af deres skoletid,
  • alle lærer- og pædagogstuderende får erfaringer med udeskole i løbet af deres studietid,
  • alle lærere  og pædagoger får mulighed for at efteruddanne sig indenfor udeskolefeltet.
Konferencens resolution bygger på resolution fra Udeskolekonference 1 ”Sundere, klogere og gladere børn. Udeskole – læring med hjerne, hjerte og krop” af 25. januar 2008 (se nedenfor).
 
Resolutionen er vedtaget på Vingsted Historiske Værksted den 1. september 2010 og underskrevet af deltagerne.
 
Om konferencen
Konferencen "Udeskole, faglighed og læring" blev afholdt af VIA og Skoven i Skolen på Vingsted Historiske Værksted i 2010. Se også resolutionen fra den tidligere Udeskolekonference 1: ”Sundere, klogere og gladere børn – udeskole i teori og praksis”, som VIA og Skoven i Skolen afholdt på Brandbjerg Højskole i januar 2008.

Hvem, hvad, hvor

Klasse:Lærere

Kolofon

Foto: Glade udeskolebørn fra Kvaglundskolen i Esbjerg.
Fotograf: Malene Bendix.